Lex Maria: Massiv blödning under operation

​En patient behandlas med hög dos av blodförtunnande läkemedel på grund av en proppbildning som upptäckts i samband med utredning inför en operation. På grund av brister i rutiner görs inget avbrott i medicineringen inför operationen vilket normalt ska göras.
Läs mer