Livsviktiga steg mot bättre hälsa

​Den 22 september lanseras Trappans dag. Syftet med dagen är att sätta ljus på att vi rör oss allt mindre i dag och att det ökande stillasittandet hotar både vår fysiska och psykiska hälsa. Bakom dagen står folkhälsoinitiativet 100trappsteg tillsammans med Karolinska Institutet samt organisationerna Suicide Zero, Hjärt-Lungfonden och Generation Pep.
Läs mer