Lösningen på problem som länge funnits inom vården

Att förebygga trycksår är en förutsättning för vården, det hjälper vårdgivarna att lägga sina resurser där behovet är större och på ett smidigare sätt ha koll på sina patienter. Trycksår uppstår när en patient har legat i en och samma ställning för länge och nu finns en lösning på problemet – SENSME, ett underlag som förebygger trycksår med hjälp av sensorer.
Läs mer