Luxbrights mikrofokusteknologi öppnar upp marknad värd över 4 miljarder SEK år 2025

Luxbright AB (publ) (NASDAQ: LXB), en ledande utvecklare av banbrytande lösningar för röntgenemission, bedömer att den adresserbara marknaden för bolagets mikrofokusrör kommer att växa med 4,7 procent per år och uppgå till 4 140 MSEK 2025.
Läs mer