Många nya distansutbildningar inom sjukvård när yrkeshögskolan byggs ut

​Yrkeshögskolan byggs ut och skapar nya möjligheter för den som är i behov av omställning eller kompetensutveckling. Med 485 nya utbildningar är utbudet inom yrkeshögskolan nu större än någonsin. ”En snabb utbyggnad har skyndats på av den pågående pandemin”, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson.
Läs mer