Mangold Insight har publicerat en analys av Toleranzia – Mer glitter i oupptäckt stjärna

Mangold Insight har i dagarna publicerat en uppdragsanalys av Toleranzia där de bl.a beskriver bolagets ägarförändring och stärkta finansiering för att genomföra kommande fas 1/2b-studie. Mangold har valt att justera försäljningsprognoser för TOL2 projektet för att bättre återspegla dess potential som i titeln beskrivs som mer glitter i en oupptäckt stjärna.
Läs mer