Maria Lundberg blir ny VD för SDS Life Science

Under merparten av 2021 har SDS Life Science drivits med styrelseordförande Jens Hansson som tillförordnad VD. Nu har styrelsen för SDS Life Science beslutat att anställa Maria Lundberg som tillträder under första kvartalet 2022.
Läs mer