Mycorena erhåller 17 MSEK i EU-finansiering för att utveckla cirkulärt mykoprotein tillsammans med ledande svenska livsmedelsföretag

Ett konsortium lett av Mycorena AB, Skandinaviens pionjär inom mykoprotein, tillsammans med livsmedelsproducenten Berte Qvarn och Falkenbergs kommun, har erhållit ett bidrag på 17 MSEK från Europeiska kommissionens LIFE-program för att skapa cirkulärt mykoprotein.
Läs mer