NOAKS ska vara ett förstahandsalternativ

NOAKS ska vara ett förstahandsalternativ
Professor Carina Lundqvist vid femtonårsjubileet av Kardiovaskulär sjukdom i ett brett perspektiv. Foto: MSD.

Professor i kardiologi Carina Lundqvist avfärdar myten om att risken för blödningar vid fall skulle vara ett hinder för att sätta in NOAKs. Tvärtom minskar det risken för blödningar jämfört warfarin menar hon då hon vid symposiet ”Kardiovaskulär sjukdom i ett brett perspektiv” sammanfattade en rad studier som jämfört warfarinbehandling med NOAKs.

– NOAKs måste få större genomslag och bli förstahandsvalet i hela Sverige. Och vi behöver säkra en jämlik vård mellan män och kvinnor, säger Carina Lundqvist.

Nyligen ändrade Stockholms läns landsting rekommendationen för val av strokeförebyggande behandling vid förmaksflimmer till NOAK.

Idag inleds det femtonde symposiet ”Kardiovaskulär sjukdom i ett brett perspektiv”, som riktar sig till yrkesverksamma läkare och är godkänd av Kardiologföreningen och genererar vidareutbildningspoäng (CME). Programmet tas fram av en fristående programkommitté och MSD är värd, i enlighet med ”Överenskommelse om samverkansformer mellan läkemedelsföretag och medarbetare i den offentliga hälso- och sjukvården” som finns på www.lif.se. I programkommittén för årets program: Lars Rydén, Stockholm, Lena Jonasson, Linköping, Björn Dahlöf, Göteborg samt Viveca Gyberg, Stockholm.

– Att år efter år välkomna cirka 700 deltagare från hela landet sporrar oss i programledningen att leta upp medryckande och kunniga föreläsare med intressanta ämnen, säger professor Lars Rydén ordförande i programkommittén

– Vi är stolta och glada över att för 15:e året i rad bidra till ett möte som stärker läkares förmåga att göra nytta för patienter, säger Marc Gailhardou, ny vd på MSD i Sverige.

Populariteten bland deltagarna har genom åren varit stor och många är de som återkommer år efter år. En vanlig kommentar är att mötet alltid presenterar intressanta nyheter av betydelse för den vardagliga sjukvårdsutövningen framförda i korta föredrag av kunniga föreläsare och att riklig tid avsatts för diskussion.

MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Vi investerar årligen cirka 6,5 miljarder dollar i forskning och utveckling.

Som ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar vi på MSD för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företagsnamnet Merck & Co. Inc., Kenilworth, NJ, USA. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 170 medarbetare med kontor i Hagastaden, ett internationellt kluster som växer fram kring Karolinska Institutet och universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna. Hagastaden är ett kluster där akademi, sjukvård och företagande kan utvecklas tillsammans och bli ett nav för forskning och utveckling inom life science i Stockholm.

MSD marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande behandlingsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Sedan flera år har MSD fler patienter i kliniska prövningar i Sverige än något annat företag.