Novocure och MSD ingår samarbete för att utvärdera Tumor Treating Fields med Keytruda vid glioblastom

Novocure har tecknat samarbetsavtal med MSD om att utvärdera samtidig behandling med Tumor Treating Fields och Keytruda (pembrolizumab) hos patienter med nydiagnostiserat glioblastom. Prövningen (EF-41/Keynote D58) bygger på resultat från fas II-studien 2-THE-TOP där de 26 patienterna nådde en progressionsfri medianöverlevnad på 12,1 månader och total överlevnad på 25,2 månader.
Läs mer