Nu ska svårläkta sår kartläggas

Nu genomförs en kartläggning av förekomsten av svårläkta bensår i Västerbotten samt om vård- och omsorgspersonalen känner sig trygga i behandlingen av dessa sår.
Läs mer