Ny huvudöverenskommelse ska underlätta samverkan inom hälsa, vård och omsorg i Stockholms län

Storsthlm och Region Stockholm är överens om en huvudöverenskommelse som reglerar hur kommunerna i länet och regionen ska samverka kring hälsa, vård och omsorg.
Läs mer