Ny kunskap om utfallet av ändrade riktlinjer för antibiotika i tandvården

Niko Vähäsarja på Folktandvården Stockholm forskar om förebyggande antibiotika vid hjärtinfektionen infektiös endokardit. Nu har han publicerat en vetenskaplig artikel som ger stöd åt de nuvarande svenska rekommendationerna för antibiotikaprofylax i tandvården.
Läs mer