Ny rapport visar: Svensk sjukvård kan få positiva effekter av pandemin

En ny rapport, framtagen av AbbVie, PwC och Telia, visar att delar av den svenska sjukvården även påverkats positivt av pandemin. Det handlar bland annat om att nyttan med digital vård har synliggjorts, minskad byråkrati och en tydligare kärnverksamhet.
Läs mer