Nya webbsidor ska få fler att våga söka hjälp på Capio Ätstörningscenter

Nya webbsidor ska få fler att våga söka hjälp på Capio Ätstörningscenter
Att söka hjälp är en viktig del i processen mot att bli frisk

För en person med ätstörning utgör steget att söka hjälp en viktig del i processen mot att bli frisk. Capio Ätstörningscenter finns i Stockholm och i Varberg, och förhoppningen är att de nya webbplatser som nu lanseras ska bidra till att fler patienter tar det viktiga steg det innebär att kontakta en mottagning för att få hjälp.

Jennie Furu har varit projektledare för de nya webbsidorna och nu när de lanserats kommer hon att fungera som redaktör. Hon förklarar att en välinformerad patient oftast är motiverad att söka vård, och därför är det förstås viktigt att god information finns tillgänglig på webben.

– Vi vill kunna ge svar på patienters frågor redan innan de tar kontakt med oss. Våra verksamheter anpassar vården efter varje enskild patient och det försöker vi vara tydliga med på de nya webbsidorna, berättar Jennie Furu.

– Vi hoppas att de nya webbsidorna ska bidra till att fler patienter vågar söka hjälp.

De nya sidorna är dessutom mer användarvänliga. Det handlar till exempel om digitala tjänster direkt på webben, som gör att patienten kan göra olika bokningar själv.

Besök webbsidorna för Capio Ätstörningscenter Varberg eller Capio Ätstörningscenter Stockholm.

Om Capio Ätstörningscenter

Capio Ätstörningscenter finns till för patienter med ätstörningsproblematik. Capio har två mottagningar i Stockholm, där vi erbjuder både dagbehandling och heldygnsvård, och en i Varberg, där vi erbjuder heldygnsvård. På mottagningarna tar vi emot patienter från hela Norden från cirka 13 år och uppåt.

Vi arbetar utifrån evidensbaserade (beprövade) metoder, och vi följer internationella, nationella och regionala riktlinjer. Vårt mål är att erbjuda bästa möjliga kvalitet vad gäller såväl diagnostik och behandling som bemötande. Alla som arbetar på Capio Ätstörningscenter har gedigen erfarenhet av behandling av ätstörningar.

Vi arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting, Region Värmland och Region Jönköpings län.

Capio är en ledande paneuropeisk vårdgivare och erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri i fyra länder genom våra sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler. Under 2015 tog Capios 12 360 medarbetare emot 4,6 miljoner patientbesök i våra verksamheter i Sverige, Norge, Frankrike och Tyskland, med en omsättning på 13 486 MSEK. För information vänligen besök www.capio.com. Capio AB (publ) är sedan den 30 juni 2016 noterat på Nasdaq Stockholm.