Nytänkande lösning för anhörigkontakt på intensivvårdsavdelningen vid Norrlands universitetssjukhus

​Hur löser man kommunikationen mellan patienter, personal och anhöriga när det råder besöksförbud på vårdavdelningarna? Det är en ny utmaning som vården ställts inför under coronapandemin. Intensivvårdsavdelningen (IVA) på Norrlandsuniversitetssjukhus löste det med videosamtal via Region Västerbottens egna app.
Läs mer