Nytt utbildningsprogram för föreståndare inom HVB och LSS

Sverigehälsan har tillsammans med representanter från både privata och offentliga verksamheter satt ihop ett utbildningsprogram för föreståndare. Det har vi gjort då det saknats ett gemensamt ramverk för uppdraget i form av kunskapskrav och utbildning. Detta vill vi ändra på.
Läs mer