Omentia ersätter Hylios Care

Omentia ersätter Hylios Care

Webuild har under det senaste året utvecklat plattformen Hylios Care med olika samarbetspartners. Samarbetet har i många avseenden varit givande men Webuild väljer nu att ta över hela ansvaret av utvecklingen med ett eget in-house team. I och med detta avvecklas Hylios Care och ersätts av Omentia.

”Efter noggrant övervägande väljer vi att lägga ned Hylios Care och ersätta det med Omentia. Hylios hade sina styrkor men även sina svagheter. För att komma till rätta med dessa svagheter gjorde vi bedömningen att det bästa alternativet var att skapa en helt ny grund för framtidens sjukvårdsplattform. Vi tar med oss de positiva erfarenheterna från utvecklandet av Hylios och skapar en ännu bättre och starkare plattform i Omentia” – säger Hammad Al-Saaid CEO för Webuild Group

Omentia ™ är framtidens sjukvårdsplattform som kommer överbrygga klyftorna i kommunikationen och underlätta utbytet av patientinformation inom hela sjukvårdsindustrin. Omentia är CE-märkt och kompatibelt med HIPAA, GDPR, Continua och ISO 27001. All medicinsk information som samlas in av patientens vårdgivare så som husläkare, specialister, sjukhus etc, upptas i centraliserade och säkra platser. Omentia är framtaget med hjälp från läkare och sjukvårdspersonal, men även patienter har varit delaktiga i hur de önskar att hantera sin sjukvård i framtiden. 

Webuild Group är verksam inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg, IT samt ekonomi. Inom hälso- och sjukvård är Webuild verksamma under namnet Riddarens vårdcentral – Sveriges modernaste vårdcentral.

Webuild syftar till digitaliseringen och automatisering av tjänster inom hälso- och sjukvård samt omsorgssektorn. Enligt SKL ska Sverige vara ledande inom e-hälsa 2025 och där ämnar Webuild att vara ledande. Redan i dag är Webuild med dess vårdenheter under Riddarens och vårdplattformen Omentia världsledande inom hälsa- och sjukvård. Inom Webuild finns även MinFam vars mål är att vara motsvarigheten till Omentia inom vård och omsorg.