Oskar Hansson belönas för framstående insatser inom alzheimerforskningen

Svenska Läkaresällskapet har beslutat att tllldela Oskar Hansson, professor i neurologi och forskargruppsledare vid klinisk minnesforskning, Lunds universitet samt överläkare på Skånes universitetssjukhus, Bengt Winblads pris 2020. Han får priset för framstående forskning gällande diagnostik och biomarkörer kring demens och Alzheimers sjukdom och belönas med 150 000 kronor.
Läs mer