Översyn av rutiner runt igångsättning av förlossning

​En gemensam arbetsgrupp för Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) och Barnmorskeförbundet har gjort en genomgång av det aktuella forskningsläget och kommit fram till att det finns ett vetenskapligt stöd för att ta ställning till igångsättning av förlossning vid graviditetsvecka 41.
Läs mer