Flyktingar med utländsk examen ska bota brist på arbetskraft

Flyktingar med utländsk examen ska bota brist på arbetskraft
Utrikes födda med examen utanför EU ska nu kunna komplementutbilda sig till biomedicinska analytiker.


I ett pressmeddelande från regeringen konstateras att Högskolan Kristianstad är ett av de 19 svenska lärosäten som ska starta kompletterande utbildningar för personer med utländsk examen. Detta för att trygga kompetensförsörjningen inom områden där det i dag råder brist på utbildad arbetskraft. För Högskolan Kristianstads del handlar det om att komplementutbilda biomedicinska analytiker.


Det råder brist på utbildad arbetskraft i Sverige, bland annat på biomedicinska analytiker. Samtidigt finns här gott om utbildade personer med rätt kompetens. Problemet har varit att de har utländsk examen, men det löses nu genom komplementutbildningar.


– Många utrikes födda i Sverige har fortfarande svårt att hitta ett arbete som motsvarar deras kompetens och utbildningsnivå. Människor som kommer till Sverige ska snabbt komma i arbete. Men det räcker inte att få ett jobb utan nyanlända ska naturligtvis arbeta med sådant som motsvarar deras utbildning och kompetens. För personer som kommer till Sverige med en utländsk utbildning kan möjligheten att komplettera den vara avgörande för etablering på den svenska arbetsmarknaden, meddelar ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson i regeringens pressmeddelande.


Den kompletterande utbildning som nu ska startas upp vid Högskolan Kristianstad för biomedicinska analytiker (BMA) riktar sig till akademiker med en avslutad kandidatexamen eller eftergymnasial utbildning på minst två år, och med examen tagen utanför EU.


– Vi bestämde oss tidigt inom vårt nationella nätverk för BMA-utbildningar att tillsammans sätta upp behörighetskraven. Så här långt är vi överens om att utbildningen ska vara på 90 högskolepoäng, alltså 1,5 år, innefatta ett vetenskapligt arbete och verksamhetsförlagd utbildning på minst 15 högskolepoäng, säger Ann-Sofi Rehnstam-Holm, professor i mikrobiologi som arbetat hårt för att få den kompletterande utbildningen till Kristianstad.


Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) beräknas ställa stora krav på verksamheterna som ska ta emot praktikanterna i sina kliniska laboratorier, men Ann-Sofi meddelar att de är positivt inställda till att försöka lösa dessa problem. Det är även bestämt att behörighetskraven kommer att vara gemensamma, men vilka är inte slutgiltigt fastställt ännu.


– Alla vi som är inblandade i utbildningen ser det som ett stort erkännande av den kvalitet vi har i BMA-utbildningen, vilket är ett resultat av den höga kompetensen i lärarkåren vid avdelningen för naturvetenskap.

19 universitet och högskolor ska starta kompletterande utbildningar för personer med utländsk examen


Kontakt: Ann-Sofi Rehnstam-Holm, professor i mikrobiologi vid Högskolan Kristianstad. 044-250 34 52, 0767-61 77 32, ann-sofi.rehnstam-holm@hkr.se


Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 13 500 studenter vid något av högskolans 48 program eller 400 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Omskakande skildring av självmordsförsök

Omskakande skildring av självmordsförsök

Hör författaren och journalisten Niklas Ekdahl om svensk sjukvård, sitt självmordsförsök och den nya boken i nytt avsnitt av MSDs podcast Diagnos Sverige. Boken ”Hur jag dog” är en omskakande skildring av ett självmordsförsök och vägen tillbaka till livet, där Niklas Ekdahl skildrar sitt möte med svensk sjukvård, som för en gångs skull får beröm, dock inte okritiskt.

Diagnos Sverige är en podcast om svensk Life science och dess förut­sättningar. Syftet med podcasten är att inspirera till diskussion om innovationsfrågor, frågor som vi anser är avgörande för svensk konkurrenskraft och välfärd, inte minst inom Life science sektorn. Diagnos Sverige(diagnossverige.se) är en systersida till vår videoblogg om innovation, Innovation Sverige (innovationsverige.se).

– Svensk Life science står inför ett viktigt vägskäl där vi behöver arbeta strategiskt och långsiktigt om vi ska kunna behålla och stärka investeringsviljan i svensk forskning och utveckling. Podcasten Diagnos Sverige är ett sätt för MSD att bidra till Life science debatten i Sverige, säger Ulf Janzon, tf VD för MSD i Sverige.

MSD har under flera år haft innovation som tema för sitt huvudseminarium i Almedalen. Så var det även i år och det är mycket möjligt att det blir fler bidrag från Almedalen i såväl podcasten som videobloggen.

Du kommer till podcasten genom att gå direkt till diagnossverige.se eller via länk på msd.se.

MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Vi investerar årligen cirka 6,5 miljarder dollar i forskning och utveckling.

Som ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar vi på MSD för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företagsnamnet Merck & Co. Inc., Kenilworth, NJ, USA. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 170 medarbetare med kontor i Hagastaden, ett internationellt kluster som växer fram kring Karolinska Institutet och universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna. Hagastaden är ett kluster där akademi, sjukvård och företagande kan utvecklas tillsammans och bli ett nav för forskning och utveckling inom life science i Stockholm.

MSD marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande behandlingsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Sedan flera år har MSD fler patienter i kliniska prövningar i Sverige än något annat företag. 

AstraZeneca enters agreement with Cilag GmbH International to divest rights to Rhinocort Aqua outside the US

AstraZeneca today announced that it has entered into an agreement with Cilag GmbH International, an affiliate of Johnson & Johnson, for the divestment of the rights to Rhinocort Aqua outside the US.

Rhinocort Aqua is a nasal spray indicated for allergic and non-allergic rhinitis(inflammation of the inside of the nose), and for the treatment of nasal polyps (swelling of the nasal lining). The active ingredient is the anti-inflammatory medicine budesonide.

Mark Mallon, Executive Vice President, Global Product & Portfolio Strategy at AstraZeneca, said: “This agreement allows us to concentrate our efforts in Respiratory as one of our three strategic therapy areas, on transforming the treatment of asthma and COPD, where budesonide remains a key component of our marketed as well as pipeline medicines.”

Financial considerations

The agreement is subject to customary closing conditions and is expected to complete in the fourth quarter of 2016. As AstraZeneca will not maintain a significant ongoing interest in Rhinocort Aqua, the $330 million payment received from Cilag GmbH International upon completion of the transaction will be recognised as Other Operating Income in the Company’s financial statements. The transaction does not include the transfer of any AstraZeneca employees or facilities and does not impact the Company’s financial guidance for 2016.

-ENDS-

NOTES TO EDITORS

About AstraZeneca

AstraZeneca is a global, science-led biopharmaceutical company that focuses on the discovery, development and commercialisation of prescription medicines, primarily for the treatment of diseases in three therapy areas – Respiratory, Cardiovascular & Metabolic Diseases, and Oncology. The Company is also selectively active in Neuroscience and Autoimmunity. AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide. For more information please visit: www.astrazeneca.com

CONTACTS

Media Enquiries
Neil Burrows UK/Global +44 203 749 5637
Vanessa Rhodes UK/Global +44 203 749 5736
Karen Birmingham UK/Global +44 203 749 5634
Rob Skelding UK/Global +44 203 749 5821
Jacob Lund Sweden +46 8 553 260 20
Michele Meixell US +1 302 885 2677
Investor Relations
UK
Thomas Kudsk Larsen +44 203 749 5712
Craig Marks Finance, Fixed Income, M&A +44 7881 615 764
Nick Stone Respiratory +44 203 749 5716
Henry Wheeler Oncology +44 203 749 5797
Christer Gruvris Neuroscience & Autoimmunity +44 203 749 5711
US
Lindsey Trickett Cardiovascular & Metabolic Diseases +1 240 543 7970
Mitchell Chan Oncology +1 240 477 3771
Toll-free +1 866 381 7277

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre terapiområden – andningsvägar, hjärta/kärl/metabolism och cancer men är också selektivt aktiv inom områdena neurovetenskap och autoimmunitet. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

10 oktober byter Aerosol Scandinavia namn till Paragon Nordic

10 oktober byter Aerosol Scandinavia namn till Paragon Nordic

I år fyller Aerosol Scandinavia 60 år. Den utveckling vi haft och snabba tillväxt som kommit med den har gjort att vår verksamhet idag är bredare och djupare än då vi tog namnet Aerosol Scandinavia. Vi fortsätter resan och därför byter vi nu namn till Paragon Nordic.

De flesta har i sitt badrumsskåp, garage eller kanske städskåp en produkt som är utvecklad och producerad av oss. Det medför ett ansvar som vi tar på största allvar. Det kräver att vi är Paragoner.

Idag utvecklar och producerar vi kosmetik-, teknik-, pharma-, hushålls- och livsmedelsprodukter till allt från den drivande entreprenören med det starka varumärket till de största konsumentproduktskedjorna. Dagarna då vi enbart fyllde aerosoler är förbi och idag kan vi hjälpa våra kunder med nästintill alla typer av produkter. Namnbytet genomförs för att förtydliga detta starkare och djupare erbjudande.

Paragon betyder förebild och enastående, något som vi arbetar för att vara för våra kunder varje dag. Med erfarna specialister inom hållbarhet, kvalitet, produktutveckling och produktion hjälper vi våra kunder att ta fram produkter som stärker deras varumärke och bidrar till en bättre vardag för de människor som köper dessa produkter.

VD Lars Blak kommenterar namnändringen:

-Aerosol Scandinavia är ett namn som vi har använt med stolthet men idag kan vi erbjuda våra kunder så mycket mer än enbart aerosoler. Med namnbytet till Paragon Nordic vill vi synliggöra denna utveckling och visa våra kunder och intressenter vårt breddade produkt- och tjänsteutbud.

Paragon Nordic har ca 180 anställda fördelade på utvecklings- och produktionsenheter i Vallentuna och Eket i Sverige samt Vilnius i Litauen och Skarnes i Norge. Som en del av namnbytet får alla företag i koncernen utom Spray Master samma grafiska profil och namn. Det medför dock inga ägarförändringar eller ändringar av organisationsnummer och inte heller några förändringar i personal, kontaktpersoner eller produktionsenheter. Vi fortsätter erbjuda samma trygghet och långsiktiga samarbete, nytänkande och kvalitet.

Ytterligare information:

Lars Blak, VD, tel 070-9985825

Lisa Westerlund, Marknads- och Kommunikationschef, tel 072-225 05 50

Paragon Nordic utvecklar, producerar och förverkligar dina produktideér inom kosmetik, teknik, pharma, livsmedel och hushåll. Med 60-års erfarenhet, samarbete och innovation utvecklar och producerar vi dagligen hundratusentals högkvalitativa produkter som stärker våra kunders varumärke och tillför ett mervärde för slutkonsument.

Riddarens vårdcentral stödjer Rosa Bandet

Riddarens vårdcentral stödjer Rosa Bandet

Rosa Bandet-kampanjen genomförs varje år i oktober med syfte att finansiera cancerforskning och öka kunskapen kring bröstcancer. Riddarens vårdcentral kommer under oktober att delta i kampanjen genom att skänka 10 kr till Cancerfonden för varje hälsoundersökning mot misstänka förändringar i brösten. 

– För oss som primärvårdsenhet är det en självklarhet att bidra till cancerforskningen och att belysa dess problematik, cancer drabbar inte bara den enskilda individen utan även familj och vänner drabbas emotionellt. Vi hoppas att många tar tillfället i akt att undersöka sig under oktober, dels för att försäkra sig om att de är friska och dels för den goda sakens skull – säger Hammad Al-Saaid VD för Webuild och läkare på Riddarens vårdcentral. 

Webuildkoncernen är verksam inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg, IT samt ekonomi. Inom hälso- och sjukvård är Webuild verksamma under namnet Riddarens Vårdcentral – Sveriges modernaste vårdcentral. 

Webuild syftar till digitaliseringen och automatisering av tjänster inom hälso- och sjukvård samt omsorgssektorn. Enligt SKL ska Sverige vara ledande inom e-hälsa 2025 och där ämnar Webuild att vara ledande. Redan i dag är Webuild med dess vårdenheter under Riddarens och vårdplattformen Hylios Care världsledande inom hälsa- och sjukvård. Inom Webuild finns även MinFam vars mål är att vara motsvarigheten till Hylios inom vård och omsorg.

RFSL prisar SESAM för sitt bemötande av HBTQ-personer

RFSL prisar SESAM för sitt bemötande av HBTQ-personer
Stolta medarbetare på SESAM får diplom av Filip Garcia från RFSL (till vänster i bild). Bredvid står kurator Lisa Gulbrandsen, sjuksköterska Ann-Marie Sjöblom och kurator Ann-Charlotte Börjesson.

SESAM-mottagningen på Danderyds sjukhus har fått utmärkelsen ”Guldstjärnan” för sitt professionella bemötande av HBTQ-personer.
– 
Äntligen! Så känner medarbetarna som målmedvetet utbildat och förkovrat sig för att öka tryggheten för alla som behöver vård kopplat till sex.

Guldstjärnan föräras de mottagningar som bedriver den bästa vården för framför allt HBTQ-personer. Utmärkelsen har funnits i fem år och måste förtjänas på nytt varje år. Läs mer här

– Vi blev så glada och stolta när vi fick beskedet i början av oktober. Att ha ett professionellt bemötande till alla besökare oavsett sexuell läggning är oerhört viktigt för oss. Därför har vi också arbetat målmedvetet med att lära oss mer om HBTQ-frågor och även medvetandegjort våra egna värderingar och förhållningssätt, berättar kurator Lisa Gulbrandsen som är en av medarbetarna på SESAM.

– Vi har utgått från Danderyds sjukhus och landstingets HBTQ-policy och implementerat den i vår vardag.

Hur testas mottagningarna?

RFSL skickar ut patienter som jobbar ”undercover” för att testa hur vården bedrivs enligt fyra kriterier:

  • Är det ett tryggt och professionellt bemötande?
  • Erbjuds fullständig undersökning?
  • Erbjuds ett personligt återbesök?
  • Erbjuds gratis vaccination mot hepatit B till homosexuella män.

Fyra ”undercover-patienter” besökte SESAM-mottagningen och deras bedömning var att medarbetarna där toppade inom alla kriterier.

Viktigt att ha HBTQ-glasögonen på sig

– När vi träffar en ny patient som vill testa sig för könssjukdomar är det viktigt att inte förutsätta hur patienten haft sex, säger Lisa. Vi frågar alltid patienterna vilken typ av sex de haft så att vi kan vara säkra på att vi tar prov från rätt ställe.

Medarbetarna är också medvetna om vikten av att erbjuda ett personligt återbesök, även om de allra flesta väljer att ringa för att få reda på sina provsvar.

Gonorré och klamydia ökar

– Tyvärr ser vi en ökning av könssjukdomar, t ex gonorré och klamydia. Därför är det så viktigt att alla känner sig trygga med att komma och testa sig i ett tidigt skede för att undvika allvarliga komplikationer. Vi vet att HBTQ-personer kan känna ett större motstånd mot att komma och testa sig.

– Därför tycker jag att det är bra att RFSL uppmärksammar mottagningar som har ett professionellt bemötande av HBTQ-personer och att vi inom vården förstår att vi behöver förbättra vårt bemötande, avslutar Lisa.

RFSL:s motivering till utmärkelsen 
SESAM DANDERYD tilldelas Sexperternas Guldstjärna för en fantastisk insats för Stockholms bögcommunity.

Fakta om könssjukdomar som testas på mottagningen

Klamydia och Gonorré
Du kan smittas vaginalt, analt, i svalget och i ögat (när du får sperma eller slidsekret i ögat). Båda dessa könssjukdomar ökar. Behandlas med antibiotika. Utebliven behandling kan leda till bland annat äggledarinflammation och bitestikelinflammation med risk för infertilitet.

Syfilis
Du kan smittas vaginalt, analt och i svalget. Bakterien kan även överföras via blod och amning. Behandlas med antibiotika, oftast med en spruta.

HIV
Du kan smittas vaginalt, analt och i svalget. Viruset kan även överföras via blod och amning. Behandlas med mediciner som bromsar sjukdomen, så kallade bromsmediciner.

SESAM-mottagningen Danderyds sjukhus

Mottagningen tar emot dig som har frågor om din sexuella hälsa. Här utförs provtagning och behandling av sexuellt överförda infektioner samt smittspårning.

Här finns även preventivmedelsrådgivning och möjlighet till kuratorsamtal om problem i sexlivet, individuellt eller med par. T ex lust- och erektionsproblem, tidig utlösning, samlagssmärtor och ”sexmissbruk”.

Läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor och kuratorer samt leg.psykoterapeut arbetar här.

Det går bra att själv boka tid på SESAM-mottagningen, hit kan du komma med eller utan remiss.

Till mottagningen kommer både män och kvinnor från 20 års ålder och uppåt. På SESAM Danderyd är majoriteten av de som kommer och testar sig mot könssjukdomar män. Anledningen till att det kommer så många män beror sannolikt på att kvinnor har större vårdutbud, till exempel genom barnmorskemottagningar och privata gynekologer.

Danderyds sjukhus är ett av landets största akutsjukhus. Det viktigaste för oss är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag – tillsammans. Läs mer om oss på www.ds.se

Första stora akutsjukhuset som kvalitetscertifieras

Första stora akutsjukhuset som kvalitetscertifieras
Efter drygt fyra års utveckling av ledningssystemet har Danderyds sjukhus nu certifierats.

Danderyds sjukhus ledningssystem har certifierats enligt ISO 9001:2015. Det är första gången ett stort svenskt sjukhus uppnår målet att kvalitetscertifiera hela verksamheten.

– Jag är både stolt och glad över att vi tillsammans med vår kvalitets- och utvecklingsavdelning har åstadkommit detta. Det är en insats alla medarbetare kan känna sig stolta över. Nu har vi fått till system och rutiner som ger förutsättningar att ständigt förbättra vår kvalitet, säger Stefan Jacobson, vd för Danderyds sjukhus.

DSAB:s ledningssystem följer Socialstyrelsens föreskrifter (SOFS 2011:9) och den internationella standarden för kvalitetsarbete (SS-EN ISO 9001:2015). Ledningssystemet omfattar all verksamhet på sjukhuset och tillhandahåller en gemensam systematik för hur sjukhuset arbetar, leds och styrs. DSAB:s ledningssystem är processorienterat och är uppbyggt utifrån sjukhusets kärnverksamhet. 

På certifikatet står: Ledningssystemet omfattar akut och planerad specialistvård, klinisk utbildning och patientnära forskning för dagens och framtidens patienter.

Danderyds sjukhus är ett av landets största akutsjukhus. Det viktigaste för oss är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag – tillsammans. Läs mer om oss på www.ds.se

Pressinbjudan: Framtidens patienter – vilka krav ställer de på hälso- och sjukvården 2025?

Pressinbjudan: Framtidens patienter – vilka krav ställer de på hälso- och sjukvården 2025?

Vilka krav kommer framtidens patient ställa på sjukvården? Vilka digitala lösningar kan komma att bli aktuella år 2025 och kommer samhället och hälso- och sjukvården verkligen stå redo för de nya utmaningarna?

Johnson & Johnson flyttar in i nya lokaler i Ulriksdal och av den anledningen bjuder vi in till en spännande eftermiddag med temat framtidens patient.

Under eftermiddagen kommer talare från Johnson & Johnson, politiken, patientsidan, näringslivet samt hälso- och sjukvården, diskutera hälso- och sjukvårdens förutsättningar samt jämföra dessa mot kraven från framtidens patient.

Med på plats under dagen finns representanter för McNeil Sweden, Johnson & Johnson och Janssen Cilag. De är tillgängliga för frågor och intervjuer kring vad som är det viktigaste för framtidens patienter och hur de olika bolagen arbetar för att få fram innovationer som driver utvecklingen för framtidens hälso- och sjukvård. Representanterna är:

  • Vivan Pinto, Senior Commercial Director Nordics, McNeil Sweden AB
  • Fred Van Batenburg, Managing Director Nordics, Johnson & Johnson AB
  • Lars Johansson, Managing Director Nordics, Janssen Cilag AB

Det finns även möjlighet att ställa frågor till någon av dagens intressanta talare.

Vidare kommer följande personer från Johnson & Johnson finnas tillgängliga för intervjuer: Trevor Bond, Company Group Chairman, Consumer EMEA, Michelle Brennan, Company Group Chairman Medical Devices EMEA, Jane Griffiths, Company Group Chairman, Janssen EMEA.

Vid önskemål av intervjuer, vänligen kontakta Johan Dahlin, Head of Communications, 08-626 52 34, jdahlin1@its.jnj.com.

Bifogat finner du även programmet för dagen.

Välkommen!

För ytterligare information, vänligen kontakta

Rita Nimborn, 0733-392 682, rita.nimborn@springtime.nu

Läkemedelsbolaget Janssen arbetar för att möta dagens stora och angelägna medicinska behov. Vi bedriver forskning och utveckling inom följande svåra sjukdomar: prostatacancer, schizofreni, alzheimers sjukdom, hiv/aids, hepatit C, tuberkulos, psoriasis artrit och diabetes. Våra medarbetare drivs av att få bidra till att erbjuda patienter nya medicinska lösningar, produkter och tjänster. Janssen är ett världsomspännande företag med anställda i drygt 50 länder och finns representerat i alla nordiska länder.

Studieresultat publicerade i JCO: Blincyto visar god effekt hos barn med akut lymfatisk leukemi

Enligt en internationell studie vars resultat nu publicerats i vetenskapstidskriften Journal Of Clinical Oncology (JCO) har läkemedlet Blincyto visat sig ha god effekt på barn med akut lymfatisk leukemi av B-cellstyp (B-ALL). ALL är den vanligaste typen av cancer hos barn.

EU-kommissionen godkände tidigare i år Blincyto (blinatumomab) för behandling av akut lymfatisk leukemi av B-cellstyp (B-ALL) hos vuxna patienter som fått återfall eller inte längre är hjälpta av behandling med cytostatika. Amgen gjorde därefter en tilläggsansökan för barn baserade på data från fas I/II-studien 205’, där man fann att behandling med Blincyto gav komplett remission hos ett kliniskt betydande antal av patienter med recidiverande eller refraktär B-ALL.

39 procent av barnen med ALL uppnådde en komplett remission efter de två första behandlingarna (inga tecken på kvarvarande sjukdom vid utvärdering efter behandling) och 52 procent av dessa hade inga molekulära spår av kvarvarande sjukdom (MRD).

– Studien visade att Blincyto kan inducera djupa molekylära remissioner hos barn med refraktär multipelt recidiverande ALL, säger Maria Eriksson Svensson, medicinsk chef, Amgen Sverige, och fortsätter:

– Barnpatienter med relapserande eller refraktär ALL har ett mycket stort behov av nya behandlingsalternativ.

Antalet rapporterade biverkningar låg i linje med läkemedlets tidigare kända säkerhetsprofil

Kort om ALL
Varje år får drygt hundra personer i Sverige diagnosen Akut lymfatisk leukemi, ALL, en elakartad form av blodcancer som utgår från omogna vita blodkroppar i benmärgen. Att leukemin är akut innebär att tillståndet snabbt kan förvärras och, om behandling inte sätts in, leda till döden inom bara någon eller ett par månader. Barn och ungdomar med ALL kan ofta behandlas framgångsrikt med cellgifter, medan prognosen för vuxna patienter är betydligt sämre. Som regel svarar även vuxna med ALL bra på inledande behandling med cellgifter, men närmare hälften får återfall och svarar allt sämre på cellgifter. För patienter som fått återfall och som inte längre är hjälpta av sin behandling är prognosen dyster med en medianöverlevnad på inte mycket mer än ett halvt år.

Blincyto – en ny typ av immunterapi
Blincyto (blinatumomab) är en bispecifik antikropp som binder dels till CD19, en ytmarkör på B-celler, dels till CD3 som finns på T-celler, en typ av celler som spelar en central roll i immunförsvaret. I de allra flesta fall uttrycker leukemicellerna hos patienter med B-ALL CD-19. Blincyto kopplar således ihop leukemicellen med T-cellen och på så sätt stimuleras T-cellerna att attackera de CD19-positiva leukemicellerna.

För ytterligare information, kontakta:

Anna Björlin, kommunikationschef Amgen, tel: 073-835 40 90

Om Amgen

Alltsedan grundandet 1980 har Amgen varit en pionjär inom bioteknologi. Amgens strävan är att bekämpa allvarliga sjukdomar genom att ständigt expandera potentialen av biologiska läkemedel. Med utgångspunkt i en djupgående förståelse för humangenetiken och den mänskliga biologins grundläggande mekanismer söker Amgen identifiera nya viktiga signalvägar som kan ligga till grund för innovativa behandlingar för svårt sjuka personer.

FDA ger genombrottsstatus till nästa generations hepatit C-behandling från AbbVie

FDA ger genombrottsstatus till nästa generations hepatit C-behandling från AbbVie
  • Just nu pågår fas 3-studier med glecaprevir/pibrentasvir som utvärderar behandling av kronisk hepatit C för alla genotyper, 1-6 (så kallad pangenotypisk behandling)
  • Beslutet att ge genombrottsstatus till AbbVies behandling glecaprevir/pibrentasvir baseras på kliniska fas 2-data för patienter med hepatit C genotyp 1 som inte blivit botade med tidigare direktverkande antiviral behandling
  • För att erhålla genombrottsstatus (breakthrough therapy designation på engelska) och därmed prioriterad hantering av ansökan om godkännande hos FDA krävs att det nya läkemedlet undersöks för allvarliga eller livshotande tillstånd och uppvisar kliniska resultat med väsentliga förbättringar jämfört med nuvarande behandlingar

Läs hela det globala pressmeddelandet här.

Ytterligare information om AbbVies utvecklingsprogram inom hepatit C finns på www.clinicaltrials.gov

För mer information kontakta:

Erica Gruvberg, kommunikationschef AbbVie, e-post: erica.gruvberg@abbvie.com, mobil: 0701-680860

Om AbbVie
AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som bildades år 2013 efter delningen av Abbott. Med hjälp av kunniga och engagerade medarbetare och en unik innovationsstrategi arbetar vi för att hitta lösningar på svåra sjukdomar med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Vi är representerade i 170 länder och har cirka 28 000 medarbetare. I Sverige har vi cirka 140 medarbetare och huvudkontor i Solna. För mer information om företaget besök www.abbvie.se och www.abbvie.com, följ @abbvie_se på Twitter eller se karriärmöjligheter på vår Facebook- eller LinkedIn-sida.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som bildades år 2013 efter delningen av Abbott. Med hjälp av kunniga och
engagerade medarbetare och en unik innovationsstrategi arbetar vi för att hitta lösningar på svåra sjukdomar med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Vi är representerade i 170 länder och har cirka 28 000 medarbetare. I Sverige har vi cirka 140 medarbetare och huvudkontor i Solna. För mer information om företaget besök www.abbvie.se och www.abbvie.com, följ @abbvie_se på Twitter eller se karriärmöjligheter på vår Facebook- eller LinkedIn-sida.