Afinitor får utökat EU-godkännande för behandling av spridda neuroendokrina tumörer, NET


Everolimus som sedan tidigare godkänts för spridd NET med ursprung i bukspottkörteln är nu även godkänd för behandling av vissa typer av spridda neuroendokrina tumörer med ursprung från magtarmkanalen eller lungan. Den utökade indikationen innebär nya behandlingsalternativ inom två områden med stora medicinska behov.

Läs mer: Afinitor får utökat EU-godkännande för behandling av spridda neuroendokrina tumörer, NET

Risk för brist på läkemedel och högre priser


De långsiktiga konsekvenserna av TLVs, Tandvårds och läkemedelsförmånsverkets, linje kring parallellimporterade varor från EU riskerar att leda till brist på läkemedel och högre priser skriver StigTornell VD, och Andreas Rosenlund, informationsdirektör, Kronans Apotek, på Dagens Medicins debattsida idag.

Läs mer: Risk för brist på läkemedel och högre priser

Diabetesläkemedlet Jardiance minskar risken för njursjukdom vid typ 2-diabetes


Nya data visar att behandling med diabetesläkemedlet Jardiance (empagliflozin) minskar risken att utveckla eller förvärra njursjukdom med 39 procent jämfört med placebo hos patienter som har både typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

Läs mer: Diabetesläkemedlet Jardiance minskar risken för njursjukdom vid typ 2-diabetes

Effektivare sätt att visa förändringar i ämnesomsättning med molekylär karta


Genom att använda metabolomik och dessutom flera analysplattformar upptäcktes och kvantifierades en rad metaboliter i både mänsklig plasma och lungsköljvätska. Masoumeh Karimpour kunde identifiera olika metabolitprofiler som respons på varierande matintag och exponering av biodieselavgaser. Masoumeh Karimpour försvarar sin avhandling på onsdag 15 juni vid Umeå universitet.

Läs mer: Effektivare sätt att visa förändringar i ämnesomsättning med molekylär karta

Sanofi meddelar positiva fas 3-resultat för kombinationsbehandling med insulin glargin och lixisenatid


Sanofi meddelar positiva fas 3-resultat för kombinationsbehandling med insulin glargin och lixisenatid. De pivotala studierna visar överlägsen minskning av HbA1c hos vuxna med typ 2-diabetes jämfört med både insulin glargin och lixisenatid.

Läs mer: Sanofi meddelar positiva fas 3-resultat för kombinationsbehandling med insulin glargin och lixisenatid

EHA 2016: Kyprolis fortsätter att övertyga vid myelom


Patienter som fått återfall i myelom kan leva väsentligt längre utan att sjukdomen förvärras om de behandlas med Kyprolis. Det visar data som presenterats vid EHA 2016 som just avslutats.
– Mycket talar för att Kyprolis kommer att spela en större och viktigare roll vid behandlingen av myelom under de kommande åren, säger Michael Grövdal, specialist i hematologi och medicinsk rådgivare vid Amgen.

Läs mer: EHA 2016: Kyprolis fortsätter att övertyga vid myelom

New Analyses From Pivotal Phase 3 Studies Show Kyprolis® (Carfilzomib) Allows Patients With Relapsed Multiple Myeloma To Live Longer Without Disease Progression


Cumulative Rates of Complete Response or Better Increased Over Time in Patients Treated With Kyprolis in Combination With Lenalidomide and Dexamethasone.
In a Post-Hoc Analysis, KRd for 18 Months Reduced Risk of Progression or Death by 42 Percent During That Period.
Additional Analyses Showed Kyprolis + Dexamethasone was Superior to Bortezomib + Dexamethasone Across Patient Populations.

Läs mer: New Analyses From Pivotal Phase 3 Studies Show Kyprolis® (Carfilzomib) Allows Patients With Relapsed Multiple Myeloma To Live Longer Without Disease Progression

Resultat visar att patienter med kronisk blodcancer kan bli behandlingsfria


Nya data på Novartis läkemedel Tasigna (nilotinib) visar att mer än 51 procent av patienter med kronisk myeloisk leukemi (KML) som fått flerårig målinriktad behandling, kan bli behandlingsfria. Resultaten kommer från två av Novartis kliniska studier, ENESTFreedom och ENESTStop, och presenteras i helgen på den europeiska hematologikongressen, EHA i Köpenhamn.

Läs mer: Resultat visar att patienter med kronisk blodcancer kan bli behandlingsfria

Idogen rapporterar positiva prekliniska resultat


Resultaten från Idogens prekliniska “proof-of-concept”-studie i modell av blödarsjuka visar att behandling med tolerogena dendritiska celler ger en minskad uppkomst av hämmande antikroppar och att behandlingen har en långvarig effekt. Om metoden kan överföras till människa betyder det att tolerogent vaccin kan ge ett skydd mot uppkomst av hämmande antikroppar hos patienter med blödarsjuka.

Läs mer: Idogen rapporterar positiva prekliniska resultat