AstraZeneca provides update on FluMist Quadrivalent vaccine in the US for the 2016-17 influenza season


{$image}
AstraZeneca today confirmed that the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) of the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) has provided its interim recommendation on the use of FluMist® Quadrivalent Live Attenuated Influenza Vaccine (FluMist Quadrivalent) in the US for the 2016-2017 influenza season. The updated guidance states the vaccine should not be used in any setting, based on CDC vaccine effectiveness data from the last three influenza seasons in the US, which indicated FluMist Quadrivalent did not demonstrate statistically significant effectiveness in children 2-17 years of age. The US CDC effectiveness data for 2015-2016 season contrast with studies…

AstraZeneca today confirmed that the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) of the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) has provided its interim recommendation on the use of FluMist® Quadrivalent Live Attenuated Influenza Vaccine (FluMist Quadrivalent) in the US for the 2016-2017 influenza season. The updated guidance states the vaccine should not be used in any setting, based on CDC vaccine effectiveness data from the last three influenza seasons in the US, which indicated FluMist Quadrivalent did not demonstrate statistically significant effectiveness in children 2-17 years of age.

The US CDC effectiveness data for 2015-2016 season contrast with studies by AstraZeneca as well as preliminary independent findings by public health authorities in other countries[1] [2]. These findings demonstrate FluMist Quadrivalentwas 46-58% effective overall against the circulating influenza strains during the 2015-2016 season. As influenza vaccine effectiveness varies from season to season, it is evaluated in annual observational studies. The CDC states that when there is a good match between the strains in the vaccine and those that circulate during the influenza season, vaccines are typically 50-60% effective.[3] AstraZenecais working with the CDC to better understand its data to help ensure eligible patients continue to receive the vaccine in future seasons in the US.

The distribution and use of the vaccine in other countries are progressing as planned for the forthcoming influenza season, pending the annual release process from relevant regulatory authorities.

Financial considerations

The US Product Sales of FluMist Quadrivalent in FY 2015 amounted to $206 million. The ACIP’s updated recommendation is expected to result in very limited US demand in the second half of 2016 and consequently the Company will take an inventory write-down of approximately $80 million in the second quarter of 2016. The Company maintains its financial guidance for 2016.

– ENDS –

NOTES TO EDITORS

About AstraZeneca

AstraZeneca is a global, science-led biopharmaceutical company that focuses on the discovery, development and commercialisation of prescription medicines, primarily for the treatment of diseases in three main therapy areas – oncology; respiratory and autoimmunity; and cardiovascular and metabolic disease. We are also active in infection, neuroscience and inflammatory diseases through collaborations with others. AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide. For more information please visit: www.astrazeneca.com

About FluMist Quadrivalent Live Attenuated Influenza Vaccine

FluMistQuadrivalent is the only widely available quadrivalent live attenuated influenza vaccine (LAIV), which is administered as a nasal spray and contains four protective strains for the prevention of influenza. FluMistQuadrivalent was originally approved in the US in 2003 and since then more than 116 million doses have been distributed around the world. Global Product Sales of Fluenz/FluMist Quadrivalent in FY 2015 amounted to $290 million.

CONTACTS

Media Enquiries
Neil Burrows UK/Global +44 7824 350541
Vanessa Rhodes UK/Global +44 7880 400690
Karen Birmingham UK/Global +44 7818 524012
Jacob Lund Sweden +46 8 553 260 20
Michele Meixell US +1 302 885 2677
Investor Enquiries
UK
Thomas Kudsk Larsen +44 7818 524185
Nick Stone RIA +44 7717 618834
Henry Wheeler Oncology +44 7788 354619
Craig Marks Finance +44 7881 615764
Christer Gruvris ING +44 7827 836825
US
Lindsey Trickett CVMD +1 240 543 7970
Mitchell Chan Oncology +1 240 477 3771
Dial / Toll-Free +1 866 381 7277

Key: RIA – Respiratory, Inflammation and Autoimmunity, CVMD – Cardiovascular and Metabolic Disease, ING – Infection, Neuroscience and Gastrointestinal

[1] UK: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/530756/Influenza_vaccine_effectiveness_in_primary_care_in_children.pdf

[2] Finland: http://www.nvm2016.is/sites/default/files/Nohynek_NorVac_influenzaLessonsNohynek_short.pdf

[3] US: http://www.cdc.gov/flu/about/qa/vaccineeffect.htm

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden – andningsvägar/inflammation/autoimmunitet (RIA), hjärta/kärl/metabolism (CVMD) och cancer men också områdena infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.seLäs mer: AstraZeneca provides update on FluMist Quadrivalent vaccine in the US for the 2016-17 influenza season

TLV subventionerar Mekinist i kombination med Tafinlar, en ny målinriktad behandling mot metastaserat melanom


{$image}
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har beslutat att subventionera Mekinist(trametinib) för behandling i kombination med Tafinlar(dabrafenib)/. Det innebär att de svenska landstingen nu kan erbjuda patienter behandling med dabrafenib/trametinib inom ramen för den statliga läkemedelsförmånen. TLV bedömer att kostnaden per QALY (kostnaden per kvalitetsjusterat vunnet levnadsår) för dabrafenib/trametinib är motiverad. Sjukdomens svårighetsgrad bedöms som mycket hög för de patienter som enligt den godkända indikationen är aktuella för kombinationsbehandlngen. Behandling med dabrafenib/trametinib har bevisade fördelar vad gäller effekt jämfört med behandling med enbart BRAF-hämmare som exempelvis dabrafenib. Metastaserat melanom är den allvarligaste formen av hudcancer och drabbar ofta människor i 40-50-årsåldern. Varje år…

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har beslutat att subventionera Mekinist(trametinib) för behandling i kombination med Tafinlar(dabrafenib)/. Det innebär att de svenska landstingen nu kan erbjuda patienter behandling med dabrafenib/trametinib inom ramen för den statliga läkemedelsförmånen.

TLV bedömer att kostnaden per QALY (kostnaden per kvalitetsjusterat vunnet levnadsår) för dabrafenib/trametinib är motiverad. Sjukdomens svårighetsgrad bedöms som mycket hög för de patienter som enligt den godkända indikationen är aktuella för kombinationsbehandlngen. Behandling med dabrafenib/trametinib har bevisade fördelar vad gäller effekt jämfört med behandling med enbart BRAF-hämmare som exempelvis dabrafenib.

Metastaserat melanom är den allvarligaste formen av hudcancer och drabbar ofta människor i 40-50-årsåldern. Varje år diagnostiseras drygt 3 300 personer med malignt melanom i Sverige. Hos en del av dessa individer har cancern bildat metastaser, cirka 500 personer avlider årligen till följd av spridd sjukdom1. Omkring hälften av patienterna med metastaserat melanom har en genmutation i proteinet BRAF som gör att cancercellerna förökar sig2. Förekomst av BRAF-mutationen ger en mer aggressiv sjukdom som påverkar prognosen negativt2.

Presskontakt Novartis:

Nicklas Rosendal, kommunikationschef Novartis, 070-889 33 34

Referenser

1.Malignt melanom i huden http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=3184 besökt 20 juni 2016

2.Melanoma Skin Cancer. American Cancer Society. Available at:http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/003120-pdf.pdf. besökt 20 juni 2016

Novartis

Med fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg, kostnadsbesparande generiska produkter och ögonvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Omsättningen för hela företagsgruppen uppgick 2014 till 58 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 9,9 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och har omkring 120 000 anställda. Företagets produkter finns tillgängliga i över 180 länder. För ytterligare information om företaget: www.novartis.seLäs mer: TLV subventionerar Mekinist i kombination med Tafinlar, en ny målinriktad behandling mot metastaserat melanom

Bättre uppföljning för barn och ungdomar som får neuroleptika


{$image}
Läkemedelsverket publicerar idag nya rekommendationer för hur neuroleptika bör användas i vård av barn och ungdomar med svåra psykiatriska tillstånd. Genomgående budskap i de nya rekommendationerna är vikten av att göra en individuell bedömning av behov och nytta/risk innan läkemedelsbehandling startas och att effekt och biverkningar noggrant följs upp. – Det är väldigt glädjande att regeringen har givit Läkemedelsverket uppdraget att öka kunskapen om barns läkemedel och deras användning. De här rekommendationerna har tagits fram inom det arbetet, säger Sam Nordfeldt, utredare på Läkemedelsverket. Behovet kom fram i de inventerande möten som Läkemedelsverket haft med specialister inom barn- och ungdomspsykiatri.…

Läkemedelsverket publicerar idag nya rekommendationer för hur neuroleptika bör användas i vård av barn och ungdomar med svåra psykiatriska tillstånd. Genomgående budskap i de nya rekommendationerna är vikten av att göra en individuell bedömning av behov och nytta/risk innan läkemedelsbehandling startas och att effekt och biverkningar noggrant följs upp.

– Det är väldigt glädjande att regeringen har givit Läkemedelsverket uppdraget att öka kunskapen om barns läkemedel och deras användning. De här rekommendationerna har tagits fram inom det arbetet, säger Sam Nordfeldt, utredare på Läkemedelsverket. Behovet kom fram i de inventerande möten som Läkemedelsverket haft med specialister inom barn- och ungdomspsykiatri.

Neuroleptika är en grupp antipsykotiska läkemedel som har stor betydelse för behandlingen av allvarliga psykiatriska tillstånd, men biverkningar är vanliga och ibland svåra. De rekommenderas främst vid svåra psykiska sjukdomstillstånd som mani och schizofreni. Barn och ungdomar har större risk än vuxna för allvarliga biverkningar av neuroleptika, som exempelvis snabb viktuppgång.

Läkemedelsverket publicerar nu rekommendationer för läkemedelsbehandling vid vissa barnpsykiatriska tillstånd hos barn och ungdomar där neuroleptika används idag. Syftet är att bidra till en ändamålsenlig läkemedelsanvändning.

Rekommendationen i korthet:

  • Läkemedel är ett komplement till andra ändamålsenliga insatser som föräldrautbildning, omvårdnad, socialt stöd och psykoterapi.
  • Neuroleptika bör endast användas hos barn och ungdomar efter särskilt övervägande och med beaktande av risker på kort och lång sikt.
  • Bedömning av nytta mot risk för individen görs kontinuerligt.
  • En plan för noggrann uppföljning ska alltid finnas.
  • Förebyggande livsstilsråd om kost och fysisk aktivitet ges tidigt.
  • Det är viktigt att biverkningar rapporteras till Läkemedelsverket.
  • Det är också viktigt att ta fram mer kunskap, bland annat genom studier och kliniska prövningar.

– Psykosmediciner som kan ge svåra biverkningar används för ofta på barn och ungdomar, säger Håkan Jarbin, chefsöverläkare på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Halland. De ger en lugnande effekt men också allvarliga biverkningar som viktuppgång, högt blodtryck och diabetes. Man ska titta väldigt noga på hur mycket man vinner på att ge psykosmedel och vilka nackdelar det får för patienten, säger Håkan Jarbin

Behandlingsrekommendationerna har sammanställts av Läkemedelsverket. Arbetet har genomförts i samverkan med Socialstyrelsen och Svenska föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri (SFBUP). Aktuell vetenskap har samlats i samverkan med SBU. Expertgruppens rekommendationer riktar sig till förskrivare av neuroleptika till barn och ungdomar.

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.Läs mer: Bättre uppföljning för barn och ungdomar som får neuroleptika

Jakavi stabiliserar hematokritnivåerna hos sex av tio patienter med polycytemia vera


{$image}
Data från Novartis studie RESPONSE-2 visar att Jakavi(ruxolitinib) stabiliserar hematokritnivåerna hos mer än 60 procent av patienter med polycytemia vera samt minskar symtombördan hos hälften. Dessutom uppnår fem gånger så många patienter fullständig hematologisk remission med ruxolitinib jämfört med bästa tillgängliga behandling (BAT). Det visar data som presenterades på årets europeiska hematologikonferensen, EHA i Köpenhamn i helgen. I fas III-studien RESPONSE 2 jämfördes effekten av ruxolitinib med bästa tillgängliga behandling (BAT) hos patienter med polycytemia vera (PV), utan mjältförstoring, som blivit resistenta eller intoleranta mot hydroxyurea. Hos gruppen som fick ruxolitinib stabiliserades hematokritnivåerna (andelen röda blodkroppar av blodets totalvolym) i…

Data från Novartis studie RESPONSE-2 visar att Jakavi(ruxolitinib) stabiliserar hematokritnivåerna hos mer än 60 procent av patienter med polycytemia vera samt minskar symtombördan hos hälften. Dessutom uppnår fem gånger så många patienter fullständig hematologisk remission med ruxolitinib jämfört med bästa tillgängliga behandling (BAT). Det visar data som presenterades på årets europeiska hematologikonferensen, EHA i Köpenhamn i helgen.

I fas III-studien RESPONSE 2 jämfördes effekten av ruxolitinib med bästa tillgängliga behandling (BAT) hos patienter med polycytemia vera (PV), utan mjältförstoring, som blivit resistenta eller intoleranta mot hydroxyurea. Hos gruppen som fick ruxolitinib stabiliserades hematokritnivåerna (andelen röda blodkroppar av blodets totalvolym) i signifikant större utsträckning än vid BAT. Efter 28 veckors behandling hade hematokritnivåerna stabiliserats hos 62,2 procent av patienterna som behandlats med ruxolitinib jämfört med 18,7 procent i gruppen som fick BAT (p<0,0001)[1].

Dessutom visar resultat från studien att nästan fem gånger så många PV-patienter uppnådde fullständig hematologisk remission med ruxolitinib (23 procent) jämfört med BAT (5,3 procent) (p=0,0019) efter 28 veckors behandling.

Många patienter upplevde minskad symtombörda

Patienter som behandlades med ruxolitinib upplevde också minskad symtombörda i mycket större utsträckning än vid behandling med BAT; 50,0 procent jämfört med 7,7 procent.

Resultaten från RESPONSE-2 ligger i linje med resultaten från den pivotala studien RESPONSE där ruxolitinib utvärderades som behandling hos patienter med otillräckligt kontrollerad PV och förstorad mjälte [1,2]. Överlag tolererades behandling med ruxolitinib väl [1].

Ruxolitinib effektivt vid myelofibros

På EHA presenterades också långtidsresultat från den randomiserade fas III-studien COMFORT-I där ruxolitinib utvärderas som behandling av myelofibrospatienter med intermediär II till hög risk jämfört med placebo.

Data för femårsöverlevnaden visar att patienter som i studien behandlades med ruxolitinib löpte 31 procent mindre risk att avlida under tiden studien pågick jämfört med patienter som fått placebo(HR=0,69; 95% CI: 0,50, 0,96; p=0,025). Detta trots att 70 procent av de patienter som först lottats till placebogruppen flyttades över till gruppen som behandlades med ruxolitinib (mediantiden för behandlingstid innan bytet var 41,1 veckor).

Hos patienter som fick ruxolitinib minskade mjältstorleken med mer än 35 procent och effekten varade i genomsnitt tre år, vilket stödjer att ruxolitinib har varaktig effekt och en långsiktig säkerhetsprofil hos patienter med MF [3]. Behandling med ruxolitinib tolererades väl överlag [3].

Om polycytemia vera

Polycytemia vera, PV, är en kronisk form av blodcancer som drabbar omkring 1,7 personer/100 000 invånare och år i Sverige4. Sjukdomen kännetecknas av ett onormalt högt antal röda blodkroppar som i sin tur gör blodet tjockt och trögflytande. Eftersom PV inte kan botas inriktas behandlingen på att lindra symtom och minska risken för potentiellt livshotande komplikationer som blodproppar, stroke och hjärtinfarkt.

Om myelofibros

Myelofibros är en sällsynt och allvarlig form av blodcancer som uppkommer genom en defekt i den så kallade JAK-STAT-signalvägen och som drabbar omkring 0,5 personer/100 000 invånare och år i Sverige5. Sjukdomen kännetecknas av ärrbildning i benmärgen vilket leder till att kroppen delvis måste producera blodceller i andra organ, framförallt i mjälten som då kan växa till flera gånger sin normala storlek.

Referenser

[1] Passamonti F, Griesshammer M, Palandri F, et al. Ruxolitinib Proves Superior to Best Available Therapy in Patients with Polycythemia Vera (PV) and a Nonpalpable Spleen: Results from the Phase IIIb RESPONSE-2 Study. Abstract #S112. 21st Congress of the European Hematology Association (EHA) Copenhagen, Denmark, 2016.

[2] Vannucchi A, et al. Ruxolitinib Versus Standard Therapy for the Treatment of Polycythemia Vera. NEJM. 2015;372:426-35.

[3] Verstovsek S, Mesa R, Gotlib J, et al. Long-term Outcomes of Ruxolitinib (RUX) Therapy in Patients (Pts) With Myelofibrosis (MF): 5-Year Final Efficacy and Safety Analysis From COMFORT-I. Abstract # S452. 21st Congress of the European Hematology Association (EHA) Copenhagen, Denmark, 2016.

[4] http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=3455

[5] http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=4691

Novartis

Med fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg, kostnadsbesparande generiska produkter och ögonvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Omsättningen för hela företagsgruppen uppgick 2014 till 58 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 9,9 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och har omkring 120 000 anställda. Företagets produkter finns tillgängliga i över 180 länder. För ytterligare information om företaget: www.novartis.seLäs mer: Jakavi stabiliserar hematokritnivåerna hos sex av tio patienter med polycytemia vera

Immunicum tillförs cirka 128 MSEK i övertecknad företrädesemission


{$image}
Immunicums företrädesemisson om cirka 111 MSEK som avslutades den 14 juni 2016 blev övertecknad. Mot bakgrund av den stora efterfrågan från såväl nya som befintliga aktieägare utnyttjas överteckningsemissionen till ett belopp om cirka 17 MSEK. Immunicum tillförs därmed totalt cirka 128 MSEK före emissionskostnader. Intresset för teckning av aktier i Immunicum har varit stort. Det slutliga resultatet visar att totalt 4 110 869 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 82 procent av Företrädesemissionen. Därutöver inkom anmälningar om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter om totalt 1 688 672 aktier, motsvarande cirka 34 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tecknades därmed…

Immunicums företrädesemisson om cirka 111 MSEK som avslutades den 14 juni 2016 blev övertecknad. Mot bakgrund av den stora efterfrågan från såväl nya som befintliga aktieägare utnyttjas överteckningsemissionen till ett belopp om cirka 17 MSEK. Immunicum tillförs därmed totalt cirka 128 MSEK före emissionskostnader.

Intresset för teckning av aktier i Immunicum har varit stort. Det slutliga resultatet visar att totalt 4 110 869 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 82 procent av Företrädesemissionen. Därutöver inkom anmälningar om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter om totalt 1 688 672 aktier, motsvarande cirka 34 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tecknades därmed till sammanlagt cirka 115 procent, motsvarande en överteckningsgrad av cirka 15 procent.

Företrädesemissionen är således övertecknad. Mot bakgrund av överteckningsgraden i Företrädesemissionen har Immunicums styrelse utnyttjat bemyndigandet till Överteckningsemissionen genom att besluta om nyemission av 759 541 aktier till en teckningskurs om 22 SEK per aktie, motsvarande cirka 16,7 MSEK. Tilldelning i Överteckningsemissionen kommer bland annat ske till en kontinentaleuropeisk institution, vilket är ett led i arbetet med att ytterligare stärka Immunicums ägarbas.

– Vi är väldigt stolta över det stora intresset för Immunicum. Emissionen ger oss möjlighet att utvidga vår pågående fas II-studie inom njurcancer samt påbörja kliniska fas I/II-studier inom malignt melanom. Därigenom kan vi fortsätta vår strategiska satsning med att bredda antalet cancerindikationer i klinisk fas och stärka vår marknadsposition inför framtida licensiering av våra produktkandidater. Vi vill samtidigt hälsa ett antal nya aktieägare varmt välkomna till Bolaget, säger Jamal El-Mosleh, VD Immunicum.

– Immunicum är ett mycket intressant bolag inom ett fält som rönt stort intresse det senaste året, immunonkologi. Vi är otroligt glada över att kunnat bistå Immunicum i denna kapitalresning som möjliggör för fortsatt utveckling i arbetet med att ta fram nya generationens läkemedel för cancer, kommenterar Richard Goldman, Head of Corporate Finance på Redeye.

Redeye AB och WG Partners Ltd är finansiella rådgivare.

För mer information, se Immunicum.

Redeye är specialister på Life Science och Technology. Vi har en ledande marknadsposition inom aktieanalys, Corporate Finance och Corporate Broking. Våra klienter är snabbväxande framtidsföretag på den nordiska marknaden. Vår research utgår från en värdebaserad investeringsfilosofi och en unik ratingmodell. Redeye grundades 1999, är ett auktoriserat värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn.

Redeye is the next generation equity research and investment banking company, specialized in Life Science and Technology. We are the leading providers of Corporate Broking and Corporate Finance in these sectors. Our clients are innovative growth companies in the Nordics and we use a unique Rating model built on a value based investment philosophy. Redeye was founded 1999 in Stockholm and is regulated by the Swedish Financial Authority (Finansinspektionen).Läs mer: Immunicum tillförs cirka 128 MSEK i övertecknad företrädesemission

Utfall i Senzimes företrädesemission


{$image}
Teckningsperioden för Senzime ABs nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare löpte ut den 15 juni 2016 och det slutliga utfallet visar att nyemissionen tecknades till 92,6 procent inom ramen för det ursprungliga erbjudandet. Resterande 7,5 procent av aktierna kommer att tilldelas emissionsgaranterna. Bolaget kommer således att tillföras cirka 15,3 MSEK före emissionskostnader. ”Senzime står inför en spännande fas och genom förvärvet av Acacia och företrädesemissionen som nu slutförts är vi redo inför den kommersialiseringsfas som väntas inledas under slutet av året. Vi är glada och stolta över det intresse som såväl befintliga som nya aktieägare har visat för Senzime. Jag…

Teckningsperioden för Senzime ABs nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare löpte ut den 15 juni 2016 och det slutliga utfallet visar att nyemissionen tecknades till 92,6 procent inom ramen för det ursprungliga erbjudandet. Resterande 7,5 procent av aktierna kommer att tilldelas emissionsgaranterna. Bolaget kommer således att tillföras cirka 15,3 MSEK före emissionskostnader.

”Senzime står inför en spännande fas och genom förvärvet av Acacia och företrädesemissionen som nu slutförts är vi redo inför den kommersialiseringsfas som väntas inledas under slutet av året. Vi är glada och stolta över det intresse som såväl befintliga som nya aktieägare har visat för Senzime. Jag vill passa på att tacka alla som visat förnyat förtroende för oss och samtidigt hälsa våra nytillkomna aktieägare varmt välkomna”, säger Lena Söderström, VD i Senzime.

Redeye AB har agerat finansiell rådgivare.

För mer information, se http://news.cision.com/se/senzime/r/utfall-i-senzimes-foretradesemission,c2032643

Redeye är specialister på Life Science och Technology. Vi har en ledande marknadsposition inom aktieanalys, Corporate Finance och Corporate Broking. Våra klienter är snabbväxande framtidsföretag på den nordiska marknaden. Vår research utgår från en värdebaserad investeringsfilosofi och en unik ratingmodell. Redeye grundades 1999, är ett auktoriserat värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn.

Redeye is the next generation equity research and investment banking company, specialized in Life Science and Technology. We are the leading providers of Corporate Broking and Corporate Finance in these sectors. Our clients are innovative growth companies in the Nordics and we use a unique Rating model built on a value based investment philosophy. Redeye was founded 1999 in Stockholm and is regulated by the Swedish Financial Authority (Finansinspektionen).Läs mer: Utfall i Senzimes företrädesemission

Så lite vet svenskarna om den fästingburna sjukdomen TBE – Nytt initiativ ska minska okunskapen om sjukdomen


{$image}
– Alla kan råka ut för fästingbett, både vuxna och barn. Undersökningen visar att det är många som inte har fullgott skydd eller känner till vaccinationsschemat. Det är också viktigt att ta påfyllnadsdoser så att man kontinuerligt har ett fullgott skydd, säger Lars Nyman, infektionsläkare och medicinsk rådgivare, Pfizer. Initiativet Ut i det fria har som övergripande målsättning att öka kännedom om TBE i Sverige, och är ett samarbete mellan Pfizer, 1,6-miljonerklubben och Orienteringsförbundet.– Vi är glada att vara en del av initiativet Ut i det fria, då det talar specifikt till våra medlemmar som ofta lever ett aktivt liv.…
– Alla kan råka ut för fästingbett, både vuxna och barn. Undersökningen visar att det är många som inte har fullgott skydd eller känner till vaccinationsschemat. Det är också viktigt att ta påfyllnadsdoser så att man kontinuerligt har ett fullgott skydd, säger Lars Nyman, infektionsläkare och medicinsk rådgivare, Pfizer.

Initiativet Ut i det fria har som övergripande målsättning att öka kännedom om TBE i Sverige, och är ett samarbete mellan Pfizer, 1,6-miljonerklubben och Orienteringsförbundet.

– Vi är glada att vara en del av initiativet Ut i det fria, då det talar specifikt till våra medlemmar som ofta lever ett aktivt liv. Vi är ute i skog och mark, i skärgården, i naturen. Vi bryr oss mycket om vår hälsa. Och det är oroande att det är så få som vet så lite om en sjukdom som kan bli så allvarlig. Det vill vi ändra på, säger Alexandra Charles, Grundare och Ordförande, 1,6- & 2,6- miljonerklubben.

Inte bara i högt gräs

Sommaren står för dörren och utomhusaktiviteter är något vi njuter lite extra av den här tiden på året. Ett vanligt antagande är att fästingar bara finns i högt gräs och skog. Fästingar finns även på andra platser som ofta besöks i sommar- och semestertider t ex i trädgården. Andra ställen där fästingar florerar är bland annat i stadsparker, i skärgården och på stränder.

– Orienterare vistas kontinuerligt i skogen och riskerar därför att drabbas av TBE. Så fort det är varmare än 5 grader finns det fästingar i Sverige. Det här känns angeläget att informera om och därför är “Ut i det fria” en viktig kampanj, säger Svenska Orienteringsförbundets chef Susanne Söderholm.

Om undersökningen

Webbpanelundersökning har genomförts av TNS Sifo på uppdrag av Pfizer. Totalt genomfördes 1 000 intervjuer inom målgruppen 18 år och uppåt mellan den 23 februari och 3 mars 2016. Panelen är representativ i förhållande till rikets sammansättning.

Om TBE: Tick-Borne-Encephalitis

TBE, eller fästingöverförd hjärninflammation, är en allvarlig sjukdom och det finns inga läkemedel som botar den. Behandlingen som ges syftar till att lindra symtomen och det kan ta lång tid att bli frisk igen. Dödsfall är sällsynta men många får bestående besvär som huvudvärk, trötthet, minnesstörningar, koncentrationssvårigheter, balansstörningar och nervskador med förlamningar. Det är därför viktigt att vaccinera sig mot TBE om man vistas i områden där smitta förekommer. Det är inte bara vuxna som får TBE, barn drabbas också. På webbsidan www.fästing.nu finns fakta om fästingar och TBE samt information om riskområden.

Att vaccinera sig mot TBE

TBE-vaccinet stimulerar kroppens eget immunförsvar så att det kan bekämpa eventuella sjukdomsangrepp. Detta sker genom att antikroppar bildas och ett “immunminne” byggs upp som beredskap inför framtida virussmitta. Grundvaccinationen mot TBE består av tre doser. Vanligtvis får man två doser med 1–3 månaders mellanrum. Tredje dosen tas 5–12 månader efter dos 2, beroende på TBE-vaccin. För att upprätthålla sitt skydd bör man ta en fjärde dos tre år efter tredje dosen och därefter fortsätta enligt ett vaccinationsschema. År 2013 sänkte Smittskyddsinstitutet åldersgränsen för rekommendationen av TBE-vaccin till barn i riskområden från tre till ett år.

Om Ut i det fria – Ett initiativ mot TBE

“Ut i det fria” är ett initiativ mot TBE i Sverige. Bakom initiativet står läkemedelsbolaget Pfizer, organisationerna 1,6 miljonerklubben och Orienteringsförbundet. Initiativet har som målsättning att uppmuntra allmänheten att spendera mer tid utomhus, och i riskområden för TBE öka den generella kunskapen om sjukdomen samt vad man kan göra för att skydda sig.

Om Pfizer 

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

Om Orienteringsförbundet

Svenska Orienteringsförbundet består av 600 föreningar med 80 000 medlemmar. Svensk orientering är en idrott för alla, med framgångsrika landslag, en omfattande tävlings- och ungdomsverksamhet samt aktiviteter som naturpasset och motionsorientering för allmänheten. Våra medlemsföreningar arrangerar varje år runt 600 tävlingar och stora evenemang som Tiomila och O-Ringen.

Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben

1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell förening, bildad 1998 och idag en av Sveriges största kvinnoföreningar. Föreningen arbetar för att det kvinnliga perspektivet ska finnas med inom alla områden i samhället. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation. För mer information: www.1.6miljonerklubben.com.

Referenser

1.https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/april/antalet-tbe-fall-okade-under-forra-aret/ Folkhälsomyndigheten, Antalet TBE-fall ökade under förra året. Länk hämtad 17 maj,2016.

2.https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/tick-borne-encephalitis-tbe/Folkhälsomyndigheten, Tick Borne Encephalitis (TBE), Samtliga fall, Landsting, Sammanfattning. Länk hämtad 7 juni, 2016.

För mer information kontakta

Lars Nyman, Medicinsk Rådgivare Pfizer. Tel +46 76 889 22 61, lars.nyman@pfizer.com Kerstin Falck, Head Corporate Affairs Pfizer, Tel +46 76 889 29 68, kerstin.falck@pfizer.com

PP-FSM-SWE-0043_juni 2016

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.seLäs mer: Så lite vet svenskarna om den fästingburna sjukdomen TBE – Nytt initiativ ska minska okunskapen om sjukdomen

Idogen inleder samarbete med University of Oxford


{$image}
Idogen AB (“Idogen”) har inlett ett samarbete med Richard Williams forskargrupp vid Kennedy Institute of Rheumatology vid University of Oxford. Samarbetet ska i en forskningsmodell av reumatoid artrit undersöka behandlingseffekten av de uppföljare till zebularin som Idogen identifierat och patentsökt under våren 2016. Idogen meddelade i april 2016 att fyra nya substanser vilka ökar uttrycket av IDO1 identifierats och patentsökts. Dessa har delvis annorlunda verkningsmekanismer än zebularin. Idogen inleder nu ett samarbete med Richard Williams forskargrupp vid University of Oxford för att undersöka dessa nya substansers effekt i en preklinisk modell av reumatoid artrit. Richard Williams, som ingår i Idogens…

Idogen AB (“Idogen”) har inlett ett samarbete med Richard Williams forskargrupp vid Kennedy Institute of Rheumatology vid University of Oxford. Samarbetet ska i en forskningsmodell av reumatoid artrit undersöka behandlingseffekten av de uppföljare till zebularin som Idogen identifierat och patentsökt under våren 2016.

Idogen meddelade i april 2016 att fyra nya substanser vilka ökar uttrycket av IDO1 identifierats och patentsökts. Dessa har delvis annorlunda verkningsmekanismer än zebularin. Idogen inleder nu ett samarbete med Richard Williams forskargrupp vid University of Oxford för att undersöka dessa nya substansers effekt i en preklinisk modell av reumatoid artrit.

Richard Williams, som ingår i Idogens vetenskapliga råd, bedriver framstående grundforskning med enzymet IDO1 och reumatoid artrit. Kennedy Institute är en erkänd institution inom reumatoid artrit-forskning och resultat därifrån har bland annat lett till en av de viktigaste läkemedelsbehandlingarna mot reumatoid artrit. Richard Williams har tidigare genomfört den framgångsrika studie som visade långvarig effekt av zebularin-behandling i en preklinisk modell av reumatoid artrit. Idogens egna forskare har tidigare visat att zebularin ökar uttrycket av IDO1 i den humana cellinjen THP-1. Enzymet IDO1 är av central betydelse för dendritiska cellers möjlighet att skapa immunologisk tolerans, det vill säga att få immunförsvaret att tolerera ett specifikt antigen och därmed betrakta det som kroppseget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling tolererar den valda molekylen. Det innebär en ny behandlingsmetod för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras om till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling av patienter som bildat antikroppar mot sitt ordinarie läkemedel och även för att behandla autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.comLäs mer: Idogen inleder samarbete med University of Oxford

Unimedic och Altia startar produktion av svensk Akvavit och kryddat brännvin i Sundsvall


{$excerpt:n}

Altia Plc och Unimedic AB har slutit ett långsiktigt avtal avseende tillverkning av svensk akvavit och kryddat brännvin. Altia och Unimedic investerar gemensamt i ny produktionsutrustning och en ny produktionsanläggning. Produktionsprocessen inkluderar kryddestillation, kryddextraktion, blandning och lagring av svensk akvavit och kryddat brännvin. Destilleriet byggs i Matfors, Sundsvall.

Den nya produktionen kommer ske i nya lokaler helt separerat från den redan befintliga läkemedelstillverkningen.

Avtalet avser Altias svenska akvaviter och kryddade brännvin: O.P Anderson, Skåne Akvavit, Hallands Fläder, Bäska Droppar, Gammal Norrlands Akvavit, Östgöta Sädesbrännvin, Läckö Slottsaquavit, Herrgårds Aquavit, Rånäs Brännvin, Nyköpingsbrännvin, Svartvinbärsbrännvin, Örtagårdsbrännvin och Prima Julsnaps.

I Unimedic får Altia en kompetent partner med mångårig kompetens att tillverka högkvalitativa flytande läkemedel, och genom samarbetet säkerställs en fortsatt svensk tillverkning. Bygget av destilleriet i Matfors utanför Sundsvall har påbörjats och beräknas stå färdigt för produktion i början av 2017. Anläggningen kommer vara certifierad för ekologisk produktion.

Unimedic har lång erfarenhet och expertis inom tillverkning, utveckling, distribution, försäljning och marknadsföring av läkemedel och medicintekniska produkter. Unimedic grundades 1992.

Altia är ett marknadsledande vin- och spritföretag som jobbar med högkvalitativa varumärken i Norden och i de baltiska länderna. Altia producerar, marknadsför, säljer, importerar och exporterar alkoholhaltiga drycker.

Unimedic Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag med fokus på den Nordiska marknaden.
Vi tillhandahåller ett brett sortiment av licensläkemedel, extempore läkemedel och registrerade läkemedel utifrån vårdens behov och önskemål.

Prioriterade terapiområden är intensivvård ,infektion, immunoglobuliner samt beroendebehandling.Läs mer: Unimedic och Altia startar produktion av svensk Akvavit och kryddat brännvin i Sundsvall

Capio i Almedalen 2016


{$excerpt:n}

Capios ledning och medarbetare finns på plats mitt i Visby och vi vill dela med oss av våra erfarenheter, lyssna till andras, diskutera och debattera vad vi kan göra för patienternas behov av god vård, när och där den behövs.

Välkommen att ta del av vårt seminarieprogram och att kontakta oss för möten!

PROGRAM

Måndag 4 juli

Kl 9-9:50
Kan svensk sjukvård öka produktiviteten med 40 procent och skall detta i så fall delas mellan personal och skattebetalare?
Plats: Vårdtorget, samarbete med Dagens Medicin.

Kl 13-14
Sjukvården behöver tänka mer på sitt ekonomiska resultat. Erfarenheter efter 35 år i tjänstevärlden.

Tisdag 5 juli
Kl 13-14
Investera i primärvården och minska trycket på akutmottagningarna!

Onsdag 6 juli
Kl 9–10
Köerna växer i vården – vart tog den ökade patientmakten vägen?

Kl 13–14
Vår resa mot ehälsa och nya arbetssätt – Hur svårt kan det vara?! Framgångar och frustrationer.

Väl mött i Almedalen! Vi finns på Rosas pensionat, S:t Hansgatan 22 i Visby.

För information vänligen kontakta:
Thomas Berglund, VD och koncernchef, Capio AB
Telefon: 0733-88 86 00

Henrik Brehmer, Informationsdirektör, Capio AB
Telefon: 0761-11 34 14

Capio är en ledande paneuropeisk vårdgivare och erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri i fyra länder genom våra sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler. Under 2014 tog Capios 12 357 medarbetare emot 4,6 miljoner patientbesök i våra verksamheter i Sverige, Norge, Frankrike och Tyskland, med en omsättning på 13 200 MSEK. För information vänligen besök www.capio.com.Läs mer: Capio i Almedalen 2016