Pressinbjudan: Jämlika samhällen kräver hållbar hälsa – Lif på Järvaveckan

Vi kan inte tala om en hållbar utveckling av samhället utan att tala om hållbar hälsa, bland annat jämlik tillgång till vård och behandling oavsett ålder, bostadsort och socioekonomisk ställning. Vad behöver politiken göra och hur måste hälso- och sjukvården förändras för att alla ska kunna ha ett så friskt liv som möjligt? Lif håller ett seminarium på Järvaveckan den 2
Läs mer

Positivt CHMP-utlåtande för upadacitinib (Rinvoq) för behandling av vuxna med måttlig till svår ulcerös kolit

AbbVie meddelar att Europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för humanläkemedel (CHMP) rekommenderar godkännande av upadacitinib (Rinvoq) för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår aktiv ulcerös kolit, som svarat otillräckligt på, förlorat behandlingssvar eller varit intoleranta mot konventionell eller biologisk behandling.
Läs mer

Attgeno rapporterar genomförd Fas I-studie av läkemedelskandidaten Supernitro – banar väg för nästa utvecklingssteg för framtida behandling av akut pulmonell hypertension.

Den nu avslutade Fas I-studien bekräftar att Supernitro är en potent substans som verkar genom att avge NO i lungans blodkärl. Resultaten från studien gör det möjligt att som nästa steg, i enlighet med den målsättning som Attgeno arbetat efter, kunna studera effekten av Supernitro i patienter som efter hjärtkirurgi drabbats av APH.
Läs mer

Begränsade möjligheter att få rådgivning när man ringer 1177

På grund av tekniska störningar råder det just nu begränsade möjligheter att få rådgivning via 1177 på telefon. Störningarna drabbar hela landet och det finns i dagsläget ingen prognos på när de är avhjälpta. Invånare i Västerbotten uppmanas att söka egenvårdsråd via 1177.se, kontakta Hälsodigitalen eller sin hälsocentral vid sjukdomsfall som inte är akuta.
Läs mer

Vinnaren utsedd i Folktandvårdens tävling Tandhajpen

Folktandvården i Västerbotten lägger ett stort fokus på att förbättra munhälsan hos barn och ungdomar och med att hitta nya arbetssätt för att lyckas med detta. Tävlingen Tandhajpen, som riktar sig till elever i årskurs fyra i Västerbotten, är deras senaste initiativ och tänkt att bli ett återkommande event. Idag utsågs vinnaren bland 45 inskickade bidrag där kreativiteten har varit hög.
Läs mer