​Kömiljard gav kortare köer och nöjdare medarbetare

När pengarna efter den så kallade kömiljarden fördelades för 2019 fick Region Västerbotten ta del av 82 miljoner kronor, nästan full pott och bland de bästa i landet.

– Det är naturligtvis ett bra tillskott för hälso- och sjukvården i länet, men den största vinsten är den ökade tillgängligheten för patienterna, säger Ulrica Bergström, chef för länssjukvårdsområde 2.
Läs mer

Pressinbjudan: Världscancerdagen 4 februari med b.la. Socialminister Lena Hallengren

Världscancerdagen 4 februari är patienternas dag – då är fokus på alla som fått cancer, överlevt cancer, har en kronisk cancer eller har en närstående som fått sjukdomen. Socialminister Lena Hallengren och före detta socialminister Göran Hägglund frågas ut i patienternas viktigaste cancerdebatt
Läs mer

​Trafikverket glömde bussresenärerna i Förbifarten

Det pratades mycket om kollektivtrafik när Förbifarten planerades. När bygget är igång tycks Trafikverket glömt bort åtgärder för att busstrafiken ska komma fram smidigt.

​-Trafikverket måste ta ett rejält omtag. Ska fler resa med kollektivtrafik kan vi inte lägga miljarder på vägtunnlar som försvårar framkomligheten för bussarna, säger Tomas Eriksson (MP) Miljö- och kollektivtrafikregionråd.
Läs mer

Tio år med nationella cancerstrategin – ett lyft för cancervården

PRESSINBJUDAN

Tio års arbete med nationella cancerstrategin har gjort tydliga avtryck i svensk cancervård.

För att uppmärksamma resultat och diskutera fortsatta utmaningar arrangerar RCC i samverkan och Socialdepartementet en jubileumsdag i Aula Medica på Karolinska Institutet månd den 3 februari kl. 09.00 – 17.30.

Representanter från medierna är välkomna efter anmälan via länk nedan!
Läs mer

Europeiska kommissionen godkänner Darzalex (daratumumab) i kombination med bortezomib, talidomid och dexametason (VTd) för behandling av nydiagnostiserade patienter med multipelt myelom lämpliga för stamcellstransplantation

Europeiska kommissionen godkänner Darzalex (daratumumab) i kombination med bortezomib, talidomid och dexametason (VTd) för behandling av nydiagnostiserade patienter med multipelt myelom lämpliga för stamcellstransplantation
Läs mer