Det tumöragnostiska* precisionsläkemedlet Vitrakvi ingår nu i högkostnadsskyddet för patienter som påbörjar behandling före 18 års ålder

​Precisionsläkemedlet Vitrakvi (larotrectinib) har beviljats subvention av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, för patienter som påbörjar behandling före 18 års ålder, med solida tumörer som bär på en sällsynt NTRK genfusion med lokalt avancerad, eller metastaserad tumör, där en kirurgisk resektion sannolikt skulle leda till svår morbiditet.
Läs mer

Norsk forskare prisas för sin forskning kring kronisk myeloisk leukemi, KML

Incyte delar ut 2020 års stipendium The Incyte Nordic Grant for Hematological Research för hematologisk forskning till Stein-Erik Gullaksen vid Universitetet i Bergen. Stipendiet är på 20 000 US dollar och delades ut i samband med Nordic CML Study Group’s (NCMLSG) webbsända höstmöte 22 oktober.
Läs mer

Allt fler kvinnor väljer att ta hjälp digitalt för sitt spelberoende!

Under rådande coronatider har öppenvårdsbehandlingen Spelfriheten märkt av en tydlig ökning av kvinnor som väljer att ta hjälp digitalt för sitt spelberoende!

“Ett bevis på att vi tillsammans skapat en plattform där alla känner sig välkomna och trygga att vara sig själva. Detta är något vi såklart är mycket stolta över att vara en del av avslutar Adam Kirstein Reuterswärd.”
Läs mer