Majoriteten av svenska föräldrar vaccinerar inte sina barn mot TBE

Genom ett nytt initiativ, Ut i det fria, vill Pfizer tillsammans med 1,6-miljonerklubben och Orienteringsförbundet uppmärksamma fästingsjukdomen TBE och vad man kan göra för att skydda sig. I en ny undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag från Pfizer har svenskarnas kunskaper om TBE kartlagts. Trots att Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination för personer som vistas i skog och mark i områden med smittrisk från 1 år och uppåt visar resultaten av undersökningen att få föräldrar vaccinerat sina barn.


TBE (fästingöverförd hjärninflammation) är en sjukdom som kan leda till allvarliga komplikationer med bestående men. Trots att antalet sjukdomsfall ökat de senaste åren1 visar en ny undersökning av TNS Sifo, på uppdrag av Pfizer, att svenskarnas kunskap om TBE är låg. Undersökningen visar bland annat att det finns en bristande kunskap om hur TBE behandlas, vilka symptom TBE har samt hur rekommendationerna ser ut gällande barn och TBE-vaccin.

Resultat från undersökningen visar att:

 • 2 % av föräldrarna i Sverige låter vaccinera sina barn i ettårsåldern. I riskområden som Stockholm låter 4 % av föräldrarna vaccinera sina barn i ettårsåldern.
  • Fakta: Folkhälsomyndigheten tillsammans med smittskyddsenheterna rekommenderar att ge vaccin till       barn som vistas i skog och mark i riskområden från ett års ålder.
 • 22 % av föräldrarna angav att de har låtit TBE-vaccinera sina barn. 55 % av föräldrarna angav att de inte TBE-vaccinerat sina barn. 23 % svarade att de inte visste om deras barn var vaccinerade eller ej.
  • Fakta: Risken att smittas av sjukdomen finns även hos barn, och år 2013 sänktes den       rekommenderade åldersgränsen av TBE-vaccin till barn i riskområden från tre år till ett år.
 • 77 % av svenskarna vet inte hur man behandlar TBE. Hela 32 % av svenskarna tror att man kan behandla TBE med antibiotika.
  • Fakta: TBE kan inte behandlas. Symptomen som uppkommer kan behandlas men inte grundsjukdomen.
 • På frågan ”Vilka symptom har TBE?” angav

      – 56 % svår huvudvärk
      – 54% hög feber
      – 37% kan bli förlamad
      – 33% ljud- och ljuskänslighet
      – 24% talrubbningar

  • Fakta: TBE kan ha samtliga ovan angivna symptom
 • 93 % respektive 81 % vet att risken för TBE finns i skärgården och i skogen, men när det kommer till park och trädgård är det drygt 20 % respektive 25 % som inte vet att risken finns även där.
  • Fakta: Fästingar finns på många ställen i naturen såsom i trädgårdar, stadsparker, i skärgården       och på stränder

Om undersökningen

Webbpanelundersökning har genomförts av TNS Sifo på uppdrag av Pfizer. Totalt genomfördes 1 000 intervjuer inom målgruppen 18 år och uppåt mellan den 23 februari och 3 mars 2016. Panelen är representativ i förhållande till rikets sammansättning.

Om TBE: Tick-Borne-Encephalitis

TBE, eller fästingöverförd hjärninflammation, är en allvarlig sjukdom och det finns inga läkemedel som botar den. Behandlingen som ges syftar till att lindra symtomen och det kan ta lång tid att bli frisk igen. Dödsfall är sällsynta men många får bestående besvär som huvudvärk, trötthet, minnesstörningar, koncentrationssvårigheter, balansstörningar och nervskador med förlamningar. Det är därför viktigt att vaccinera sig mot TBE om man vistas i områden där smitta förekommer. Det är inte bara vuxna som får TBE, barn drabbas också. På webbsidan www.fästing.nu finns fakta om fästingar och TBE samt information om riskområden.

Att vaccinera sig mot TBE

TBE-vaccinet stimulerar kroppens eget immunförsvar så att det kan bekämpa eventuella sjukdomsangrepp. Detta sker genom att antikroppar bildas och ett ”immunminne” byggs upp som beredskap inför framtida virussmitta. Grundvaccinationen mot TBE består av tre doser. Vanligtvis får man två doser med 1–3 månaders mellanrum. Tredje dosen tas 5–12 månader efter dos 2, beroende på TBE-vaccin. För att upprätthålla sitt skydd bör man ta en fjärde dos tre år efter tredje dosen och därefter fortsätta enligt ett vaccinationsschema. År 2013 sänkte Smittskyddsinstitutet åldersgränsen för rekommendationen av TBE-vaccin till barn i riskområden från tre till ett år.

Om Ut i det fria – Ett initiativ mot TBE

”Ut i det fria” är ett initiativ mot TBE i Sverige. Bakom initiativet står läkemedelsbolaget Pfizer, organisationerna 1,6 miljonerklubben och Orienteringsförbundet. Initiativet har som målsättning att uppmuntra allmänheten att spendera mer tid utomhus, och i riskområden för TBE öka den generella kunskapen om sjukdomen samt vad man kan göra för att skydda sig.

Om Pfizer

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner.
www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

Om Orienteringsförbundet

Svenska Orienteringsförbundet består av 600 föreningar med 80 000 medlemmar. Svensk orientering är en idrott för alla, med framgångsrika landslag, en omfattande tävlings- och ungdomsverksamhet samt aktiviteter som naturpasset och motionsorientering för allmänheten. Våra medlemsföreningar arrangerar varje år runt 600 tävlingar och stora evenemang som Tiomila och O-Ringen.

Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben

1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell förening, bildad 1998 och idag en av Sveriges största kvinnoföreningar. Föreningen arbetar för att det kvinnliga perspektivet ska finnas med inom alla områden i samhället. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation.
För mer information: www.1.6miljonerklubben.com.

Referenser

 1. https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/april/antalet-tbe-fall-okade-under-forra-aret/      Folkhälsomyndigheten, Antalet      TBE-fall ökade under förra året. Länk hämtad 17 maj, 2016.

För mer information kontakta

Lars Nyman, Medicinsk Rådgivare Pfizer. Tel +46 76 889 22 61, lars.nyman@pfizer.com
Kerstin Falck, Head Corporate Affairs Pfizer, Tel +46 76 889 29 68, kerstin.falck@pfizer.com

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

Inbjudan till AstraZeneca och Läkartidningens seminarium i Almedalen om jämlik cancervård 4 juli 14.10-15.00

Inbjudan till seminarium i Almedalen

Hur får vi en jämlik cancerbehandling i Sverige – och hur kan ”ordnat införande” bidra?

Tid: Måndag 4 juli, 2016, 14.10-15.00

Arrangör: AstraZeneca Nordic-Baltic

Plats: Läkartidningens tält, plats 508. Strandvägen 2, i rondellen nära kajen.

Vilka utmaningar och möjligheter finns för introduktion av nya cancerbehandlingar idag? Hur har processen med så kallat nationellt ordnat införande* förändrat vår förmåga att jämlikt kunna erbjuda nya behandlingar, över hela landet? Vilka är lärdomarna kring introduktionen? Hur ser uppföljningen ut, och hur fungerar den? Hur vill vi ha det om 5 år?

Dessa frågeställningar vill vi diskutera i Almedalen med representanter från hälso-och sjukvården,

beslutsfattare, patientrepresentanter och andra intressenter.

Deltagare i panelen:

Moderator: Pär Gunnarsson, Chefredaktör Läkartidningen

Maria Landgren, Läkemedelschef, Region Skåne, medlem i NT rådet

Jonas Andersson, (L) Västra Götalandsregionen, SKL

Katarina Johansson, Ordförande Nätverket mot cancer

Per Karlsson, professor och överläkare i Onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Karolina Antonov, Läkemedelsindustriföreningen (LIF)

För ytterligare information kontakta: petra.eurenius@astrazeneca.com, mobil: 0709 186562

Varmt välkommen!

AstraZeneca Nordic-Baltic

* Nationellt ordnat införande av läkemedel (definition): Syftet är att åstadkomma en kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av nya läkemedel, för alla patienter, i hela landet.

978.806,011 15,2016 SE

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden – andningsvägar/inflammation/autoimmunitet (RIA), hjärta/kärl/metabolism (CVMD) och cancer men också områdena infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Upphandla annorlunda, eller till lägsta pris?

Tisdagen den 5 juli ordnar Takeda ett Japaninspirerat mingel i Almedalen om framtidens upphandlingar och möjligheterna med alternativa upphandlingsformer. På plats finns bland annat civilminister Ardalan Shekarabi och Ellen Hausel Heldahl från Svenskt Näringsliv.

Varje år köper svenska myndigheter varor och tjänster för ungefär 600 miljarder kronor. Alla statliga myndigheter, kommuner och landsting ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU. Lagen ska säkerställa att pengar används på ett bra sätt då varor och tjänster köps in, samt ge alla företag samma chans att sälja varor och tjänster till myndigheter. Ofta upphandlas ”lägsta pris”, men hur bra är egentligen ”lägsta pris”, och stimulerar det nya innovationer? Finns det alternativ och vad kan patient och samhälle vinna på alternativa upphandlingsformer?

– Vi vill lyfta en angelägen fråga. Det handlar om hur vi kan få in innovativa lösningar i offentliga organisationer på bästa sätt och om vi genom upphandling kan stimulera innovation, säger Linn Mandahl Skepp, vd Takeda Sverige.

På plats i St. Hans ruin i Hälsodalen finns politiker, regionala företrädare och representanter från privata näringslivet. Under kvällen varvas moderatorsledda diskussioner med korta pauser för informella samtal.

– Vi hoppas att det blir ett bra samtal och en dialog om hur vi tillsammans kan bidra till att gynna nytänkande, och samtidigt åstadkomma en långsiktig, hållbar utveckling för att möta samhällets olika utmaningar, säger Linn Mandahl Skepp.

Hur de regionala företrädarna ser på dagens upphandlingsförfarande tas upp under kvällen, och hur vi kan ta oss an och inspireras av andra länders lösningar. Vad är den nationella upphandlingsstrategin, och vad näringslivet säger om den, kommer också att diskuteras.

– Vi kan lära av varandra. Almedalen är en mötesplats för dialog mellan olika aktörer och förhoppningsvis leder kvällen fram till nya tankar och idéer, som kan vara ett steg på vägen till att skapa ökad samhällsnytta, säger Linn Mandahl Skepp.

Journalister hälsas välkomna och det finns möjlighet att ordna intervjuer med föreläsarna. Föranmälan krävs, men kan göras med kort varsel.

Tid och plats

Tisdag 5 juli 2016 i Hälsodalen (St. Hans ruin). Lokal; labbet.

Drop-in från 17.20. De moderatorsledda diskussionerna inleds 17.30.

17.30-18.00 Diskussion mellan civilminister Ardalan Shekarabi och Ellen Hausel Heldahl, Svenskt Näringsliv
18.00-18.10 Mingel
18.10-18.25 Diskussion mellan Maria Landgren, Region Skåne, och Hans Winberg, Leading Health Care

18.25-18.35 Mingel
18.35-18.55 Anders Ekholm, Institutet för Framtidsstudier

Moderator Anna Dyhre – författare, föreläsare och utbildare

För anmälan och mer information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Glans

Mobil: 070-370 50 10

carl-johan.glans@takeda.com

SE/TAK/0616/0007

I Sverige är Takeda ett sälj- och marknadsbolag med både receptbelagda och receptfria läkemedel inom hjärta/kärl, gastroenterologi, inflammatoriska och immunologiska sjukdomar, onkologi, kirurgi och smärta. Takeda har en mycket spännande pipeline med ett antal nya produkter som kommer att lanseras under de kommande åren. Det svenska dotterbolaget har cirka 45 anställda och en omsättning som år 2015 nådde 438 miljoner kronor. Kontoret ligger i Bergshamra.

Takeda globalt är en läkemedelskoncern med inriktning mot specialistvård. Koncernen har cirka 31 300 anställda och en omsättning om cirka 14,6 miljarder Euro. Idag är Takeda representerat i 70 länder och marknadsför och säljer produkter i mer än 100 länder. Takeda – Japans största läkemedelsföretag har en lång historia, med mer än 230 års erfarenhet inom läkemedelsområdet. Takeda strävar mot bättre hälsa för människor över hela världen genom ledande innovation inom läkemedelsområdet.

För mer information besök: www.takeda.se och/eller www.takeda.com

Strimvelis får europeiskt marknadsgodkännande för behandling av den mycket sällsynta sjukdomen ADA-SCID

GlaxoSmithKline (GSK), Fondazione Telethon (Telethon) och Ospedale San Raffaele (OSR) meddelade 27 maj att Europeiska kommissionen godkänt Strimvelis, den första ex-vivo stamcellsgenterapin för att behandla patienter med den mycket sällsynta sjukdom ADA-SCID (Severe Combined Immunodeficiency due to Adenosine Deaminase deficiency). Ett barn som föds med ADA-SCID har ett inte fullt fungerande immunförsvar och som en konsekvens kan barnet inte att bekämpa vardagliga infektioner. Strimvelis (autologa CD34+ celler transducerade att uttrycka ADA) är den första korrigerande genterapin för barn som får godkännande i hela världen. Den är indicerad för behandling av patienter med ADA-SCID för vilka inga lämpligt matchande HLA-antigenrelaterade stamcellsdonatorer finns tillgängliga.

ADA-SCID drabbar uppskattningsvis 15 barn per år i Europa och efter godkännandet kommer patienter med sjukdomen som kallas för behandling kunna ta emot genterapi vid sjukhuset Ospedale San Raffaele i Milano.

Martin Andrews, chef för Rare Disease Unit, GSK säger: “Godkännandet är resultatet av många års arbete med våra medarbetare i Milano och är nästa steg mot att skapa livsförändrande behandling för patienter med ADA-SCID och deras familjer. Detta är början på ett nytt kapitel i behandling av sällsynta genetiska sjukdomar och vi hoppas att denna terapeutiska metod i framtiden också ska kunna användas för att hjälpa patienter med andra sällsynta sjukdomar.”

Beslutet för marknadstillståndet baserades på data som samlats in från 18 barn som behandlats med Strimvelis. Man observerade en överlevnad på 100 % vid tre år efter behandling med Strimvelis för samtliga barn i den pivotala studien (n=12) och varje barn vars behandling bidrog till det datapaket som marknadsgodkännandet baseras på lever i dag (n=18), med en medianuppföljning på cirka sju år. Fullständiga resultat av analysen har nyligen publicerats i BLOOD1.

Professor Alessandro Aiuti, Clinical Research Coordinator på San Raffaele Telethon Institute for Gene Therapy (SR-Tiget), ett gemensamt forskningssamarbete mellan OSR och Telethon, säger: “Vi är mycket nöjda med nyheten, som är kulmen på mer än 20 års forskning och utveckling på Tiget. Denna innovativa och individualiserade behandling använder en patients egna genmodifierade stamceller för att korrigera den grundläggande orsaken till sjukdomen. Det har varit glädjande för oss alla att se patienter som drabbats av denna svåra immunbrist växa upp under åren, att se dem spela med andra barn och gå i skolan. Tillsammans GSK kan vi nu göra Strimvelis tillgänglig för ADA-SCID-patienter och förändra livet för barn som så desperat behöver det. “

Nicola Bedin, CEO för Ospedale San Raffaele, säger: “Denna stora prestation skulle inte ha varit möjligt utan ett effektivt samarbete mellan OSR, Telethon och GSK, som har kombinerat år av vetenskaplig forskning, förstklassig medicinsk praxis och kompetens inom produktutveckling. Framöver hoppas vi att bygga vidare på vårt gemensamma uppdrag att utveckla och leverera fler välbehövliga nya läkemedel till patienter med sällsynta sjukdomar.”

Francesca Pasinelli, chef för Fondazione Telethon, sa när godkännandet kom: “Detta är en minnesvärd dag, inte bara för oss, men totalt sett för de människor vi arbetar för: med Strimvelis vi kan hålla vårt löfte till patienterna. Vi kan säga att vi har banat väg för en modell där välgörenhetsorganisationen inte bara fungerar som en finansiär, utan spelar en central roll i att hantera utvecklingen av forskning för att se till att varje steg i processen leder till det slutliga målet, som är att ge tillgänglig behandling för patienterna.”

Om ADA-SCID

ADA-SCID är en mycket sällsynt sjukdom som orsakas av en defekt gen som ärvs från båda föräldrarna. Denna defekta gen stoppar produktionen av ett viktigt protein som kallas adenosindeaminas (ADA), vilken krävs för produktion av lymfocyter (en typ av vita blodkroppar). Barn som föds med ADA-SCID utvecklar inte ett starkt immunförsvar så de kan inte bekämpa vardagliga infektioner, vilket resulterar i allvarliga och livshotande sjukdomar. Utan snabb behandling är sjukdomen ofta dödlig inom barnets första levnadsår. ADA-SCID beräknas drabba cirka 15 patienter per år i Europa.

Om Strimvelis

Strimvelis administreras endast en gång och inte är beroende av en tredjepartsdonator, så det finns ingen risk för immuninkompatibilitet som orsakar avstötning (graft versus host disease), som är en vanlig biverkning vid benmärgstransplantation. Med Strimvelis avlägsnas patientens egna benmärgsceller och en vektor används för att införa en normal kopia av ADA-genen i cellerna. Detta steg är känt som transduktion. De genkorrigerade cellerna sedan återinförs sedan till patienten via en intravenös infusion, varefter en del av cellerna tar sig tillbaka till benmärgen. I syfte att förbättra inplanteringen av de genmodifierade cellerna i patientens benmärg, har patienten också förbehandlas med kemoterapi i låg dos.

Det samlade säkerhetsresultatet är i linje med vad som kan förväntas i barn med ADA-SCID som genomgått behandling med kemoterapi i låg dos och som genomgår immunåterhämtning. En betydande minskning av allvarliga infektioner har dokumenterats och ingen leukemi har observerats till dags dato.

Om GSK, Telethon och OSRs samarbete

Genterapi för behandling av ADA-SCID utvecklades ursprungligen i Milano med Ospedale San Raffaele (OSR) och Fondazione Telethon (Telethon), genom deras gemensamma San Raffaele Telethon Institute for Gene Therapy (SR-Tiget) och togs framåt av GSK genom ett strategiskt samarbete som bildades 2010 mellan GSK, OSR och Telethon. Inom samarbetet har GSK, som arbetar med bioteknikföretaget MolMed SpA, tillämpat sin expertis inom produktutveckling för att optimera, standardisera och karakterisera en tillverkningsprocess som tidigare endast var lämplig för kliniska prövningar till en som har visat sig vara robust och lämpar sig för kommersiell tillgång.

Viktig säkerhetsinformation för Strimvelis i EU

Det samlade säkerhetsresultatet är i linje med vad som kan förväntas i barn med ADA-SCID som genomgått behandling med kemoterapi i låg dos och som genomgår immunåterhämtning. Biverkningar rapporterades för alla 18 patienter; de mest frekvent rapporterade var vanliga barninfektioner som övre luftvägsinfektion, gastroenterit och rinit. Av de 39 allvarliga biverkningar som rapporterades efter GT, var 62 % infektioner, där de vanligaste var enhetsrelaterade infektioner, till exempel från central venkateter (CVC) som används under behandlingen. Fem patienter rapporterade allvarliga biverkningar på grund av CVC-infektion, tre på grund av gastroenterit och tre på grund av lunginflammation. Ett antal patienter upplevde också neurologiska, CNS eller hörselskador som fortsatte efter GT. Ingen leukemi har observerats till dags dato.

GSK – ett av världens ledande forskningsbaserade läkemedelsföretag – har åtagit sig att förbättra människors livskvalitet genom att ge människor möjlighet att göra mer, må bättre och leva längre. För ytterligare information besök www.gsk.com

Fondazione Telethon – Fondazione Telethon är en stor biomedicinsk välgörenhetsorganisation i Italien vars uppdrag är att främja biomedicinsk forskning för att bota sällsynta genetiska sjukdomar. Under hela sin 26-åriga verksamhet har Telethon Foundation investerat över €450 miljoner i finansiering av 2500 projekt för att studera 470 sjukdomar, något som omfattat mer än 1500 forskare. För ytterligare information, besök www.telethon.it/en

Ospedale San Raffaele – Ospedale San Raffaele (OSR) är ett universitetssjukhus med inriktning på klinisk forskning som grundades 1971 för att ge specialiserad vård på internationell nivå för de mest komplexa och svåra hälsotillstånd. Sedan 2012 är OSR en del av Gruppo Ospedaliero San Donato, den ledande sjukhusgruppen i Italien. Sjukhuset är en multi-specialitetscenter med över 50 kliniska specialiteter och har över 1300 bäddar. Forskning vid OSR fokuserar på att integrera grundläggande, translationell och klinisk verksamhet för att erbjuda den mest avancerade vården till patienter. För ytterligare information, besök: www.hsr.it.

San Raffaele Telethon Institute for Gene Therapy (SR-Tiget) – Baserad i Milano, Italien, SR-Tiget är ett joint venture mellan Ospedale San Raffaele och Telethon. SR-Tiget bildades 1995 för att utföra forskning på genöverföring och celltransplantation och omsätta sina resultat i kliniska tillämpningar av gen- och cellterapi för olika genetiska sjukdomar. För ytterligare information, besök http://www.tiget.it/.

Strimvelis är ett varumärke under GSK-koncernen.

Referenser:1 Cicalese, MP et al. Update on the safety and efficacy of retroviral gene therapy for immunodeficiency due to adenosine deaminase deficiency. BLOOD. DOI 10.1182/blood-2016-01-688226 http://www.bloodjournal.org/content/early/2016/04/29/blood-2016-01-688226 Last accessed May 2016

SE/SVE/0001/16, juni 2016

GSK är ett av världens ledande forskande hälso- och läkemedelsföretag. Målet är att forska fram och utveckla mediciner som bidrar till att människor kan vara mer aktiva, må bättre och leva längre. Globalt har GSK omkring 100 000 anställda och en av världens största budgetar för forskning och utveckling. I Sverige har GSK omkring 130 anställda som arbetar med kliniska prövningar, marknadsföring och försäljning av egenvårdsprodukter, läkemedel och vacciner.

Den gravida kvinnan är rädd och vägrar titta på ultraljudet. Då avslöjar doktorn något som får henne att jubla av lycka.

Efter flera missfall och många behandlingar hoppades att Nikki och Lance att det äntligen skulle gå vägen. Men när de var på väg till mödravårdcentralen började Nikki att oroa sig. Hon var så rädd att när det var dags för ultraljud vågade hon inte titta av rädsla för vad doktorn skulle komma med för besked. Lance står och filmar när doktorn ser någonting fantastiskt på ultraljudet. De ska inte få ett barn – utan två.

Nikki och Lance blev till slut föräldrar till tvillingpojkarna Landon och Zachary som friska och starka vid födseln. Jag undrar hur många gånger de har tittat på det här ögonblicket som Lance filmade på mödravårdcentralen. För det är verkligen helt underbart.

Dela gärna detta hjärtvärmande ögonblick med nära och kära.

EU godkänner AbbVies läkemedel HUMIRA® (adalimumab) för behandling av ögoninflammationen icke-infektiös uveit

HUMIRA är därmed det första och enda biologiska läkemedlet för behandling av ögoninflammationen icke-infektiös uveit, en sjukdom som kan få allvarliga konsekvenser för synen. Godkännandet baseras på två pivotala fas 3-studier med fler än 400 patienter. Studierna visar att patienter som behandlades med HUMIRA hade signifikant lägre risk för skov av sin uveit eller försämrad synskärpa jämfört med placebo.

Godkännandet gäller behandling av patienter med icke-infektiös, intermediär, posterior och panuveit som inte svarat tillräckligt på kortison (kortikosteroider) eller där kortison inte är lämplig behandling. Studierna visar även att HUMIRA kan minska användningen av kortison hos de patienter som är långvarigt beroende av kortison. 

”Utan rätt behandling kan uveit allvarligt påverka synen. Nu har vi det första godkända biologiska läkemedlet vilket är ett viktigt framsteg i behandlingen av icke-infektiös uveit”, säger Pierfrancesco Mirabelli, överläkare, ögonkliniken Universitetssjukhuset i Linköping. ”Data från det kliniska prövningsprogrammet VISUAL stärker valet av Humira som ett behandlingsalternativ för de patienter som lever med ögonsjukdomen”.

Icke-infektiös uveit är en grupp av sjukdomar som kännetecknas av en inflammation i ögat som ofta är kronisk.1 Denna inflammation kan leda till försämrad syn och är den tredje vanligaste orsaken till blindhet. 2,3,4,5 Det finns inga allmänt godtagna riktlinjer för behandling av tillståndet.6,7 Många patienter behandlas med kortison efter det att bakomliggande sjukdomar, såsom infektion, har uteslutits.8 Kortisonbehandling har dock inte effekt hos alla patienter och kan ge allvarliga biverkningar bland annat långsiktiga ögonbiverkningar såsom glaukom och grå starr. 9,10 En del patienter har dessutom underliggande sjukdomar som utesluter användningen av kortison.

Sedan första godkända indikationen för 13 år sedan harHUMIRA fått godkännanden i mer än 90 länder med 13 olika indikationer och har använts för behandling av över 989 000 patienter.12,13

Läs det globala pressmeddelandet i sin helhet här

Referenser:

1. Durrani OM, Tehrani NN, Marr JE, Moradi P, Stavrou P, Murray PI. Degree, duration, and causes of visual loss in uveitis. Br J of Ophthalmol. 2004;88(9):1159-1162.
2. Siddique SS, Suelves AM, Baheti U. Glaucoma and Uveitis. Survey of Ophthalmology. 58(1-10).
3. Wakefield D, Chang JH. Epidemiology of Uveitis. International Ophthalmology Clinics. 2005;45(2):1–13. doi:10.1097/01.iio.0000155938.83083.94.
4. Nussenblatt RB. The natural history of uveitis. Int Ophthalmol. 1990;14:303–308.
5. Rothova A, Suttorp-van Schulten MS, Frits Treffers W, et al. Causes and frequency of blindness in patients with intraocular inflammatory disease. Br J Ophthalmol. 1996;80:332–336.
6. Jabs DA, Rosenbaum JT, Foster CS, et al. Guidelines for the use of immunosuppressive drugs in patients with ocular inflammatory disorders: recommendations of an expert panel. Am J Ophthalmol. 2000;130(4):492-513.
7. Nguyen QD, Hatef E, Kayen B, et al. A Cross-sectional study of the current treatment patterns in noninfectious uveitis among specialists in the United States. Ophthalmology. 2011;118(1):184-190.
8. LeHoang P. The gold standard of noninfectious uveitis: corticosteroids. Dev Ophthalmol. 2012;51:7-28.
9. Agrawal RV, Murthy S, Sangwan V, et al. Current approach in diagnosis and management of anterior uveitis. Indian J Ophthalmol. 2010;58(1):1-23.
10. Lee FF, Foster CS. Pharmacotherapy of uveitis. Expert Opin Pharmacother. 2010;11(7):1135-1146.
11. Data on File ABVRRTI61976.
12. HUMIRA [Summary of Product Characteristics]. AbbVie Ltd.; Available at:http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h256.htm. Published October 9, 2015. Accessed April 13, 2016.
13. Pharmaceutical and Medical Devices Agency (PMDA) website. New Drugs Approved in FY 2013. Available at: http://www.pmda.go.jp/files/000153463.pdf#page=1. Accessed April 13, 2016.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som bildades år 2013 efter delningen av Abbott. Med hjälp av kunniga och engagerade medarbetare och en unik innovationsstrategi arbetar vi för att hitta lösningar på svåra sjukdomar med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Vi är representerade i 170 länder och har cirka 28 000 medarbetare. I Sverige har vi cirka 130 medarbetare och huvudkontor i Solna. För mer information om företaget besök www.abbvie.se och www.abbvie.com, följ @abbvie på Twitter eller gå in på vår Facebook- eller LinkedIn-sida.

AstraZeneca enters licensing agreements with LEO Pharma in skin diseases

Agreement for development and commercialisation of tralokinumab for atopic dermatitis supports sharper focus on main therapy areas

AstraZeneca also licenses European rights to LEO Pharma for brodalumab, a potential new medicine for psoriasis

AstraZeneca today announced that it has entered into agreements that support its strategic focus on three main therapy areas; Respiratory, Inflammation and Autoimmunity, Cardiovascular and Metabolic disease and Oncology. The agreements include two of AstraZeneca’s potential new medicines for dermatitis and psoriasis, allowing the Company to further simplify and sharpen focus on innovative new medicines in the main therapy areas.

Agreement for tralokinumab for dermatology

AstraZeneca has entered into an agreement with LEO Pharma A/S (LEO Pharma), a specialist in dermatology care, for the global licence to tralokinumab in skin diseases. Tralokinumab is a potential new medicine (an anti-IL-13 monoclonal antibody)that has completed a Phase IIb trial for the treatment of patients with atopic dermatitis, an inflammatory skin disease resulting in itchy, red, swollen and cracked skin.

Under the terms of the agreement, LEO Pharma will make an upfront payment to AstraZeneca of $115 million for the exclusive, global rights to tralokinumab in atopic dermatitis and any future additional dermatology indications. LEO Pharma will also pay AstraZeneca up to $1 billion in commercially-related milestones and up to mid-teen tiered percentage royalties on Product Sales. AstraZeneca will manufacture and supply tralokinumab to LEO Pharma. Tralokinumab is also in Phase III development for patients with severe asthma. AstraZeneca will retain all rights to tralokinumab in respiratory disease and any other indications outside of dermatology.

Luke Miels, Executive Vice President, Global Product and Portfolio Strategy, AstraZeneca, said: “This agreement allows us to concentrate our efforts on tralokinumab’s potential for patients with severe asthma, a priority area for AstraZeneca, while benefitting from LEO Pharma’s expertise in dermatology for the continued development and commercialisation of tralokinumab in atopic dermatitis and other dermatology conditions.”

Agreements for brodalumab in Europe

AstraZeneca and an affiliate of Valeant Pharmaceuticals International, Inc. (Valeant) have agreed to terminate the licence for Valeant’s right to develop and commercialise brodalumab in Europe. Simultaneously, AstraZeneca has entered into an agreement with LEO Pharma for the exclusive licence to brodalumab in Europe. Brodalumab is an IL-17 receptor monoclonal antibody under regulatory review for patients with moderate-to-severe plaque psoriasis (a skin disease that causes red patches of skin covered with silvery scales) and in development for psoriatic arthritis (inflammation of the joints associated with psoriasis).

In September 2015, AstraZeneca and Valeant entered an agreement granting Valeant an exclusive licence to develop and commercialise brodalumab globally, outside Japan and certain other Asian countries where the rights are held by Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd. Valeant will continue to lead development and commercialisation of brodalumab in the US and all other markets included in the original agreement.

LEO Pharma will gain the European rights to brodalumab under similar terms to those agreed with Valeant. Additionally, Amgen will continue to receive a low single-digit inventor royalty.

Luke Miels added: “These agreements allow us to capitalise on LEO’s strong track record of bringing new dermatological treatments to patients in Europe, while enabling Valeant to focus on bringing brodalumab to market in the US and other key markets. We are confident that working with both partners, we can maximise the reach of this potential new medicine to help psoriasis patients across the globe.”

Gitte Aabo, President and CEO, LEO Pharma, said: “LEO Pharma has secured a unique position to help people with skin diseases as a result of our strategic partnership with AstraZeneca, a global healthcare company at the forefront of science-led innovation. By expanding our portfolio to include both biologics and topicals, LEO Pharma is set to become the world dermatology leader – offering the most diverse range of treatment solutions to meet the individual needs of people with skin diseases.”

Financial considerations

The agreement with LEO Pharma for tralokinumab is subject to customary closing conditions and is expected to complete in the third quarter of 2016. As AstraZeneca will retain a significant ongoing interest in dermatology indications for tralokinumab, the upfront consideration of $115 million, future commercial milestone and royalty payments will be reported as Externalisation Revenue in the Company’s financial statements.

The agreements with Valeant and LEO Pharma for brodalumab became effective at signing and incremental payments received from LEO Pharma will be reported as Externalisation Revenue, in line with the prior arrangement.

The agreements do not impact AstraZeneca’s financial guidance for 2016.

– ENDS –

NOTES TO EDITORS

About LEO Pharma

LEO Pharma helps people achieve healthy skin. By offering care solutions to patients in more than 100 countries globally, LEO Pharma supports people in managing their skin conditions. Founded in 1908 and owned by the LEO Foundation, the healthcare company has devoted decades of research and development to delivering products and solutions to people with skin conditions. LEO Pharma is headquartered in Denmark and employs around 5,000 people worldwide. For more information please visit: www.leo-pharma.com

About Valeant

Valeant (NYSE/TSX:VRX) is a multinational specialty pharmaceutical company that develops, manufactures and markets a broad range of pharmaceutical products primarily in the areas of dermatology, gastrointestinal disorder, eye health, neurology and branded generics. More information about Valeant can be found at www.valeant.com

About AstraZeneca

AstraZeneca is a global, science-led biopharmaceutical company that focuses on the discovery, development and commercialisation of prescription medicines, primarily for the treatment of diseases in three main therapy areas – Respiratory and Autoimmunity, Cardiovascular and Metabolic disease, and Oncology. We are also active in inflammation, infection and neuroscience through collaborations. AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide. For more information please visit: www.astrazeneca.com

CONTACTS

Media Enquiries
Neil Burrows UK/Global +44 7824 350541
Vanessa Rhodes
Rob Skelding
UK/Global
UK/Global
+44 7880 400690
+44 7392 103298
Karen Birmingham UK/Global +44 7818 524012
Jacob Lund Sweden +46 8 553 260 20
Michele Meixell US +1 302 885 2677
Investor Enquiries
UK
Thomas Kudsk Larsen +44 7818 524185
Nick Stone RIA +44 7717 618834
Henry Wheeler Oncology +44 7788 354619
Craig Marks Finance +44 7881 615764
Christer Gruvris ING +44 7827 836825
US
Lindsey Trickett CVMD +1 240 543 7970
Mitchell Chan Oncology +1 240 477 3771
Dial / Toll-Free +1 866 381 7277

Key: RIA – Respiratory, Inflammation and Autoimmunity, CVMD – Cardiovascular and Metabolic Disease, ING – Infection, Neuroscience and Gastrointestinal

Läkaresällskapet uppmanar Gabriel Wikström initiera en primärvårdsreform

Bristen på allmänläkare är mycket allvarlig och har på många håll nått en kritisk nivå som omöjliggör en välfungerande primärvård. Värst drabbar avsaknaden av fast läkarkontakt personer med kronisk sjukdom bland vilka sjuka äldre utgör en stor grupp.

– Det som nu krävs är ett tydligt politiskt ledarskap och blocköverskridande samarbete, säger Karl Sallin, ordförande i Läkaresällskapets arbetsgrupp En värdefull vård, i en replik på Läkarförbundets artikel den 14 juni i Läkartidningen. Hälso- och sjukvårdsministern har i dag ett gott underlag för att inleda samtal med riksdagspartiernas sjukvårdspolitiska företrädare och initiera en statlig nationell primärvårdsreform, fortsätter Karl Sallin.

Ingmarie Skoglund är specialist i allmänmedicin och distriktsläkare på Vårdcentralen Södra Torget i Borås samt ledamot i Svenska Läkaresällskapets nämnd.

– En välfungerande primärvård är viktig inte bara för att förverkliga målet om jämlik hälsa, säger Ingmarie Skoglund. Det finns vetenskapliga belägg och en omfattande internationell erfarenhet som talar för att en stark bas uppbyggd kring en fast läkarkontakt för alla invånare är gynnsam för kontinuitet, patientsäkerhet, tillgänglighet, kvalitet, folkhälsa och kostnadseffektivitet.

För det stora flertalet patienter, liksom för samhällsekonomin och det förebyggande arbetet, är en fast läkarkontakt i primärvården viktig eftersom det skapar trygghet och tillit. Det motverkar också onödig och farlig vårdkonsumtion vilket frigör resurser och prioritering av dem med större behov.

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens vetenskapliga organisation och arbetar för en förbättrad hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter. För möten över specialitetsgränserna arrangerar vi sedan 1943 den Medicinska riksstämman; den hålls nästa gång 2017. Mer information hittar du på www.sls.se eller www.riksstamman.se

Kampanj: Pfizer och BMS tar pulsen på Almedalen

100 000 svenskar har ingen aning om att deras hjärta slår oregelbundet och att det kan vara ett tecken på förmaksflimmer[1]. Sjukdomen är en av de främsta orsakerna till stroke. I kampanjen Almedalspulsen lyfts vikten av att göra det enklare att upptäcka förmaksflimmer.

– Det är idag en stor utmaning för sjukvården att hitta personer som har förmaksflimmer utan att veta om det. Genom Almedalspulsen vill vi lyfta vikten av att sjukvården regelbundet kontrollerar pulsen på äldre personer. Vi vet att tidig diagnos och korrekt behandling kraftigt minskar riskerna för att drabbas av stroke, säger Johan Brun, medicinsk direktör på Pfizer Sverige.

I Sverige drabbas 30 000 personer av stroke varje år[2]. Minst var femte person som drabbas har förmaksflimmer. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att utvärdera om ett nationellt screeningprogram ska införas, ett program som har potential att minska mörkertalet av dolt förmaksflimmer och därmed insjuknandet av stroke i Sverige.

Med Almedalspulsen vill Pfizer och BMS bidra till att sätta fokus på denna fråga genom att ta pulsen på politiker, beslutsfattare och andra besökare i Almedalen. Är pulsen hög, låg eller kanske till och med oregelbunden, väckande misstanke om förmaksflimmer? Den genomsnittliga pulsen på alla som testas kommer att kunna följas på kampanjsajten www.almedalspulsen.se. Kampanjen använder även Twitter och Facebook (#almedalspulsen) för att kommunicera direkt med politiker och beslutsfattare.

– Det här är en mycket angelägen fråga som vi vill bidra till att belysa. Vi vill visa att en så enkel sak som att ta pulsen kan leda till att många fall av förmaksflimmer upptäcks i tid, och därmed kan man vidta medicinska åtgärder och minska risken för stroke. Det gör vi genom att ta pulsen på Almedalen. För oss är det här ett delvis nytt sätt arbeta bortom det traditionella formatet i Almedalen med seminarier och rundabordssamtal, säger Johan Brun.

Pulskontrollen görs av sjuksköterskor som tar pulsen med hjälp av så kallad tum-EKG som är en svensk medicinteknisk uppfinning där man med en knapptryckning kan både värdera pulsen och upptäcka om den är oregelbunden. Det kommer att vara möjligt att kontrollera pulsen på två platser i Almedalen:

 • Måndag och tisdag: Hälsodalen på S:t Hansplan 2
 • Onsdag och torsdag: Tält på Hamnplan (plats 216)

Fakta om förmaksflimmer

 • 209 000 svenskar beräknas ha diagnosen förmaksflimmer. Ytterligare cirka 100 000 har sjukdomen utan att känna till det[3].
 • Det är viktigt att upptäcka förmaksflimmer då det bland annat kan leda till blodproppar som orsakar stroke. Om pulsen är snabb och oregelbunden kan det vara tecken på förmaksflimmer. Diagnos ställs med EKG-undersökning.
 • Man beräknar att cirka 6 000 personer med förmaksflimmer drabbas av stroke årligen, vilket motsvarar ungefär 16 personer per dag[4].
 • Samhällets kostnader för stroke uppskattas till mer än 16 miljarder kronor årligen[5].

Projektet genomförs av Pfizer och BMS i samarbete med medicinteknikföretaget Zenicor som utvecklat det tum-EKG-test som kan användas för att upptäcka förmaksflimmer.

För mer information kontakta
Ulrika Goossens, kommunikationschef på Pfizer, tel: 0768-89 29 57
Annica Holmberg, kommunikationschef på Bristol-Myers Squibb, tel: 072-553 98 07

Om Bristol-Myers Squibb
Bristol-Myers Squibb (BMS) är ett globalt bioteknologiskt biopharmaföretag, som verkar för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa läkemedel som hjälper patienter övervinna allvarliga sjukdomar. För mer information, besök gärna www.bms.se. Besök även vårt pressrum på http://www.mynewsdesk.com/se/bristol-myers_squibb eller Twitter på @BMSHorizont.

Om Zenicor
Zenicor är ett svenskt medicinteknikföretag som är ledande inom hjärtdiagnostik och strokeprevention. Zenicor tum-EKG är ett system för diagnostik av förmaksflimmer och andra hjärtarytmier. www.zenicor.se

.

[1] Läkartidningen. 2015;112:DIMU
[2]Nationell utvärdering Strokesjukvården, Socialstyrelsen 2011.
[3] Läkartidningen. 2015;112:DIMU
[4] Riksstroke årsrapport 2013. Akut stroke. I: Stroke och TIA. Rapport från Riksstroke utgiven november 2014. s. 49-114. http://www.riksstroke.org/wp-content/uploads/2014/07/Strokerapport_AKUTTIA3man_LR.pdf
[5] Faktablad hälsoekonomisk utvärdering av trombektomi, TLV 2016.

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

Läkemedelsverket förbjuder butik att sälja läkemedel som inte är godkända i Sverige

Flying Rabbit. Foto: Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket har beslutat att en livsmedelshandlare i Stockholm måste sluta att sälja produkterna Boxing liniment, Counterpain, Counterpain Cool, Counterpain Plus, Flying Rabbit och Pises Powder. Beslutet gäller omedelbart och är förenat med ett vite om en miljon kronor. 

Läkemedelsverket har under hösten 2015 besökt specialbutiker för utländska livsmedel och påträffat ett stort antal utländska läkemedel. Beslutet om saluförbud är en följd av projektet.

Produkterna som omfattas av beslutet är bland annat liniment och en lösning som ska tas via munnen. De innehåller antiinflammatoriska substanser och läkemedelssubstanser som inte längre används i Sverige. En produkt innehåller en antibakteriell substans. Det är okänt hur produkterna har tillverkats och hur de har hanterats och de är därmed inte säkra att använda.

På grund av produkternas innehåll och marknadsföring mot smärta eller sjukdomar så måste de vara godkända som läkemedel för att få säljas. Det är de inte, och därför beslutade Läkemedelsverket om förbudet. Två av produkterna finns som godkända läkemedel i Sverige, men förpackningarna på produkterna i butiken var inte de som är godkända här.

– Det är inte tillåtet att påstå att produkter har effekter mot olika sjukdomar eller att sälja produkter med läkemedelssubstanser, om produkterna inte är godkända läkemedel, säger Martin Burman, utredare på Läkemedelsverket. Den som säljer dessa produkter ansvarar för att lagstiftningen följs.

Produkter som inte är godkända i Sverige och som berörs av förbudet:

Boxing Liniment – innehåller ämnet metylsalicylat (smärtlindrande)

Counterpain – gel som marknadsförs mot smärta, innehåller ämnet metylsalicylat (smärtlindrande)

Counterpain Cool – gel som marknadsförs mot smärta

Counterpain Plus – gel som innehåller ämnena metylsalicylat (smärtlindrande) och piroxikam (antiinflammatorisk)

Flying Rabbit – mjölkaktig lösning i flaska som innehåller salol/ fenylsalicylat. Marknadsförs mot magproblem.

Pises Powder – pulver för utvärtes bruk med sulfanilamid (antibakteriellt)

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.