Effektivare sätt att visa förändringar i ämnesomsättning med molekylär karta


Genom att använda metabolomik och dessutom flera analysplattformar upptäcktes och kvantifierades en rad metaboliter i både mänsklig plasma och lungsköljvätska. Masoumeh Karimpour kunde identifiera olika metabolitprofiler som respons på varierande matintag och exponering av biodieselavgaser. Masoumeh Karimpour försvarar sin avhandling på onsdag 15 juni vid Umeå universitet.

Läs mer: Effektivare sätt att visa förändringar i ämnesomsättning med molekylär karta

Sanofi meddelar positiva fas 3-resultat för kombinationsbehandling med insulin glargin och lixisenatid


Sanofi meddelar positiva fas 3-resultat för kombinationsbehandling med insulin glargin och lixisenatid. De pivotala studierna visar överlägsen minskning av HbA1c hos vuxna med typ 2-diabetes jämfört med både insulin glargin och lixisenatid.

Läs mer: Sanofi meddelar positiva fas 3-resultat för kombinationsbehandling med insulin glargin och lixisenatid

EHA 2016: Kyprolis fortsätter att övertyga vid myelom


Patienter som fått återfall i myelom kan leva väsentligt längre utan att sjukdomen förvärras om de behandlas med Kyprolis. Det visar data som presenterats vid EHA 2016 som just avslutats.
– Mycket talar för att Kyprolis kommer att spela en större och viktigare roll vid behandlingen av myelom under de kommande åren, säger Michael Grövdal, specialist i hematologi och medicinsk rådgivare vid Amgen.

Läs mer: EHA 2016: Kyprolis fortsätter att övertyga vid myelom

New Analyses From Pivotal Phase 3 Studies Show Kyprolis® (Carfilzomib) Allows Patients With Relapsed Multiple Myeloma To Live Longer Without Disease Progression


Cumulative Rates of Complete Response or Better Increased Over Time in Patients Treated With Kyprolis in Combination With Lenalidomide and Dexamethasone.
In a Post-Hoc Analysis, KRd for 18 Months Reduced Risk of Progression or Death by 42 Percent During That Period.
Additional Analyses Showed Kyprolis + Dexamethasone was Superior to Bortezomib + Dexamethasone Across Patient Populations.

Läs mer: New Analyses From Pivotal Phase 3 Studies Show Kyprolis® (Carfilzomib) Allows Patients With Relapsed Multiple Myeloma To Live Longer Without Disease Progression

Resultat visar att patienter med kronisk blodcancer kan bli behandlingsfria


Nya data på Novartis läkemedel Tasigna (nilotinib) visar att mer än 51 procent av patienter med kronisk myeloisk leukemi (KML) som fått flerårig målinriktad behandling, kan bli behandlingsfria. Resultaten kommer från två av Novartis kliniska studier, ENESTFreedom och ENESTStop, och presenteras i helgen på den europeiska hematologikongressen, EHA i Köpenhamn.

Läs mer: Resultat visar att patienter med kronisk blodcancer kan bli behandlingsfria

Idogen rapporterar positiva prekliniska resultat


Resultaten från Idogens prekliniska “proof-of-concept”-studie i modell av blödarsjuka visar att behandling med tolerogena dendritiska celler ger en minskad uppkomst av hämmande antikroppar och att behandlingen har en långvarig effekt. Om metoden kan överföras till människa betyder det att tolerogent vaccin kan ge ett skydd mot uppkomst av hämmande antikroppar hos patienter med blödarsjuka.

Läs mer: Idogen rapporterar positiva prekliniska resultat

ASCO 2016: Pivotal studie med avelumab visar på positiva resultat vid metastatiskt Merkelcellskarcinom


• Den första pivotala studien med Mercks och Pfizers anti-PD-L1 antikropp avelumab visar på kliniskt meningsfulla tumörsvar vid tidigare behandlad metastatiskt Merkelcellskarcinom (MCC)
• Resultaten från en internationell Fas II multicenterstudie hos 88 patienter med metastatiskt MCC utgör det största datamaterialet för någon anti-PD-L1/PD-1 molekyl som rapporterats för denna patientgrupp

Läs mer: ASCO 2016: Pivotal studie med avelumab visar på positiva resultat vid metastatiskt Merkelcellskarcinom

SenzaGen inleder samarbete med partners i Europa och USA

Det sista och viktigaste steget i SenzaGen´s formella valideringsprocess av sensibiliseringstestet GARD har nu påbörjats genom samarbeten med två externa laboratorier, Eurofins (Tyskland) och Burlesons (USA). Dessa partners kommer nu att verifiera GARD:s tillförlitlighet och reproducerbarhet, vilket innebär att testet sedan kan utföras av externa kontraktslaboratorier.
Source: MyNewsDesk MEdicin