Apotekaren Bengt Gustavsson öppnar sitt andra nya apotek inom Apoteksgruppen, nu i Stenungsund.

Apotekaren Bengt Gustavsson öppnar sitt andra nya apotek inom Apoteksgruppen, nu i Stenungsund.
På bilden syns vid bandklippningen från vänster vd Tony Johansson, apotekschefen Hanna Stenstad, Bengt Gustavsson och farmaceuten Marianne Olsén.

Apotekaren Bengt Gustavsson som tidigare öppnat apotek i Skärhamn och Stora Höga öppnar nu ett nytt apotek i Stenungsund tillsammans med Kajsa Hedberg.

Apoteket ligger vid en ny mötesplats, Strandplan, med flera stora matvaruaffärer och närhet till tandläkarmottagning och vårdcentral. Apotekets utformning är helt enligt det nya konceptet för Apoteksgruppen med inredning i varmare färger än det kliniskt vita.

– Många kunder har spontant kommenterat att de upplever apoteket som ”mysigt” med en stor kundyta, säger Hanna Stenstad som är apotekschef och kommande ägare för det nya apoteket.

Vi satsar på att profilera oss som ett ”kompetensapotek” därmedarbetarnas höga kompetens genomsyrar varje möte med kunden, oavsett om de vill ha hjälp med enklare rådgivning eller recept. Vi använder i hög utsträckning ett digitalt stöd som kallas för EES, för att se om det finns risk för att mediciner ”krockar med varandra” eller på andra sätt kan vara olämpliga, fortsätter Hanna.

För ytterligare information, kontakta:

Hanna Stenstad, apotekschef Apoteksgruppen Stenungsund, hanna.stenstad@apoteksgruppen.se, 0703- 90 70 90. Maria Mårfält, Kommunikationschef Apoteksgruppen,maria.marfalt@apoteksgruppen.se,0702-3348 08

Apoteksgruppen består av 181 apotek från Skåne till Norrbotten. Apoteken drivs av lokala egenföretagare med en gemensam serviceorganisation. Genom att kombinera den stora kedjans skalfördelar med den lokala entreprenörens kunskap, service och kundfokus, skapar vi personliga och inspirerande apotek.

Idogen beslutar om tillverkning av tolerogent vaccin i egen regi

Idogen beslutar om tillverkning av tolerogent vaccin i egen regi
Idogen beslutar om tillverkning av tolerogent vaccin i egen regi

Idogen AB (”Idogen”) meddelar idag att bolaget har ingått avtal med Medicon Village AB om användning av anpassade renrum i syfte att producera bolagets cellterapiprodukter för kommande kliniska studier. Avtalet innebär att Idogen får kontroll över produktionen av sitt terapeutiska vaccin för de första kliniska studierna. Att produktionen sker i egen regi innebär att viktig kompetens och kunskap behålls internt.

Idogen har ingått avtal med Medicon Village om användning av lokaler för renrumsarbete och produktion utformade i enlighet med gällande regelverk för läkemedel (GMP, Good Manufacturing Practice). Arbetet med att utveckla läkemedelstillverkningen för produktion av tolerogent vaccin till kommande prekliniska säkerhetsstudier och kliniska studier påbörjas nu.

Idogens beslut att själva producera det tolerogena vaccinet istället för hos externt kontraktstillverkningsbolag, grundar sig på en analys som visar att kostnaderna är neutrala, men både kunskap, kompetens och logistik förbättras. Det beror främst på att anpassade produktionslokaler finns tillgängliga, vilket annars leder till mycket stora investeringar. Tillverkning i egen regi har logistiska fördelar i kliniska studier där produktion kan behöva ske utan fördröjning och vid behov. Dessutombibehålls viktiga kunskaper och erfarenheter inom företaget. Bidragande till beslutet har vid sidan av kostnadseffektiva lokaler, varit den tillgängliga kompetens och erfarenhet av tillverkning som finns inom Idogen. Beslutet ansluter dessutom väl till det övergripande arbete som sker regionalt för att skapa ett cell- och genterapicentrum för universitet, industri och sjukvård, där Region Skåne och Lunds Universitet spelar viktiga roller.

”De största fördelarna med att tillverka vårt tolerogena vaccin i egen regi är att vi har kontroll över alla delar av utvecklingen och styr över tillverkningsprocessen tidsmässigt ‒ samtidigt behåller vi kompetensen inom företaget. Vår kostnadsanalys visade också att egen produktion av våra produkter är kostnadseffektiv jämfört med att utnyttja kontraktstillverkare, även om man avgränsar till de första kliniska studierna”, kommenterar CTO Dennis Henriksen.

Avtalet om lokaler för GMP-tillverkning är en central milstolpe i vår utvecklingsplan. Att behålla kompetensen inom tillverkning av vår produkt är viktigt för vår långsiktiga framgång och det är framförallt därför vi väljer att producera i egen regi. Avtalet innebär att vi följer tidplanen med start av klinisk studie under 2018.”, kommenterar VD Lars Hedbys.

För ytterligare information om Idogen, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2017.

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling tolererar den valda molekylen. Det innebär en ny behandlingsmetod för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling av patienter som bildat antikroppar mot sitt ordinarie läkemedel och även för att behandla autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com

Apotek Hjärtat väljer arbetskläder från AUX Corporate Fashion

Apotek Hjärtat väljer arbetskläder från AUX Corporate Fashion

Efter mer än sju år med den gamla kollektionen var det dags för Apotek Hjärtat att byta design på sina apoteksrockar. Efter långt och givande samarbete får AUX Corporate Fashion förnyat förtroende att utforma och producera även den nya generationen arbetskläder åt Apotek Hjärtat.

– Att efter mer än sju års samarbete, och med ICA som nya ägare få förnyat förtroende att ta fram nästa generations personalkläder åt Apotek Hjärtat är inget annat än en stor ära, ett erkännande och bevis på att vår produkt är något utöver det vanliga, säger Isabelle Mitchell Starendal, Creative Director och grundare av AUX Corporate Fashion.

Dessutom har vi i gemensam insats med Apotek Hjärtat och biståndsorganisationen Human Bridge lyckats få till en fantastisk lösning för de gamla plaggen där drygt 7 000 apoteksrockar skänks till vårdinrättningar i behövande länder runt om i världen. 

AUX Corporate Fashion producerar företagsmode åt högprofilerade varumärken. Med hög modegrad, kvalitet och hållbarhet i fokus tar AUX Corporate Fashion fram välkomponerade kollektioner där form, färg och snitt tydligt berättar våra kunders historia och lyfter medarbetarna i yrkesrollen. Kollektionerna är producerade i Europa med högt ställda krav på hållbar produktion i alla led.

Indragning av vissa batcher av Epipen® och Epipen® Jr

Indragning av vissa batcher av Epipen® och Epipen® Jr
Batchnumret för tillverkningssatsen (LOT) hittar du i det svarta området på baksidan av pennan överst på etiketten.

Meda informerar – Meridian Medical Technologies, ett Pfizer företag, utökar omfattningen av den frivilliga globala indragningen av Epipen® (Adrenalin Autoinjektor)

Produktsäkerhet och kvalitet är Medas främsta prioriteringar. Epipen® (Adrenalin Autoinjektor) är en autoinjektor med adrenalin som används för akut behandling av allvarliga allergiska reaktioner, så kallad anafylaxi. Fler än en miljon patienter runt om i Europa förlitar sig på denna livräddande produkt.

Meridian Medical Technologies (ett Pfizer företag) som är Meda’s tillverkningspartner för Epipen® har utökat den frivilliga indragningen för vissa batcher av Epipen® och Epipen® Jr som distribueras i Sverige.

Denna indragning görs efter två bekräftade reklamationer där utlösningsmekanismen inte fungerar korrekt på grund av en potentiell defekt i en komponent från en underleverantör, som tidigare informerats om. Den potentiella defekten kan göra det svårt att aktivera autoinjektorn i en nödsituation (utlösningsmekanismen fungerar inte korrekt eller ökad kraft behövs för att aktivera) och kan då få allvarliga konsekvenser för en patient som har en livshotande allergisk reaktion.

Båda reklamationerna kommer från en tillverkningssats (LOT/batch) som redan har dragits in. Defekten är extremt ovanlig, och test och analys av de batcher som potentiellt skulle kunna vara påverkade har inte påvisat några defekter. Trots detta så utökas indragningen till ytterligare batcher för säkerhets skull.

Den indragna produkten tillverkades av Meridian Medical Technologies (ett Pfizer företag) och distribuerades i Sverige av Meda mellan mars och augusti 2016.

Patienter som redan använt Epipen®/Epipen® Jr från nedanstående tillverkningssatser, där autoinjektorn har löst ut, har ingen anledning till oro.

De patienter som har en Epipen®/Epipen® Jr med batchnumren nedan, ombeds kontakta sitt apotek snarast, där de får en ny Epipen®/Epipen® Jr utan kostnad.

Batchnumret står på både autoinjektorn samt på ytterkartongen. Patienter och vårdgivare ska kontrollera batchnumret av Epipen®/Epipen® Jr och se om indragningen gäller deras

Produkt Tillverkningssats (LOT-/Batchnummer) Utgångsdatum
Epipen® Jr 150 mikrogram 1-pack 5ED824AM 2017-04
Epipen® Jr 150 mikrogram 1-pack 6ED117W 2017-08
Epipen® Jr 150 mikrogram 2-pack 5ED824T 2017-04
Epipen® 300 mikrogram 1-pack 6FA293J 2017-09
Epipen® 300 mikrogram 2-pack 6FA293H 2017-09

För mer information:

Meda AB
E-post: info@medasverige.se
Telefon: 08-630 19 00

För pressfrågor:
Mylan Global Communications
724-514-1968 (U.S.)
communications@mylan.com

Meda är ett ledande internationellt specialty pharmaföretag med en bred produktportfölj. Meda har en specialistkompetens inom terapi- och produktområdena: Astma/allergi, Dermatologi och Smärta/inflammation samt receptfria läkemedel (OTC och produkter inom egenvård (Cx).

Stabsläget är hävt på Danderyds sjukhus

Stabsläget är hävt på Danderyds sjukhus och verksamheten återgår till det normala. Krisstödsfunktionen är nu flyttad och alla som behöver stöd uppmanas att söka hjälp antingen via 1177 eller www.sll.se.

Danderyds sjukhus är ett av landets största akutsjukhus. Det viktigaste för oss är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag – tillsammans. 
Danderyds sjukhus utnämndes i år av Dagens Medicin till Sveriges tredje bästa akutsjukhus i sin klass. I Stockholms län blev Danderyds sjukhus högst rankad av de mellanstora akutsjukhusen.

Mer info finns på www.ds.se och på www.akutsjukhuset.com

Löpande rapportering med anledning av händelsen i Stockholm

Under eftermiddagen idag inträffade en händelse i Stockholm, som media rapporterar om. Danderyds sjukhus har intagit katastrofläge och kommer att rapportera om läget på sjukhuset löpande.

Sjukhuset har full bemanning och har tagit in extrapersonal samt gjort plats för att kunna ta emot skadade. 

Vårt främsta fokus i det här läget att se till att kunna ta emot och vårda skadade personer.

Vi fortsätter med löpande information och försöker svara så mycket vi kan, men det bästa är att följa vår rapportering här.

Sjukhuset har bra beredskap för att kunna ta emot akut skadade personer. Säkerhetsläget på sjukhuset är bra. 

Danderyds sjukhus är ett av landets största akutsjukhus. Det viktigaste för oss är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag – tillsammans. 
Danderyds sjukhus utnämndes i år av Dagens Medicin till Sveriges tredje bästa akutsjukhus i sin klass. I Stockholms län blev Danderyds sjukhus högst rankad av de mellanstora akutsjukhusen.

Mer info finns på www.ds.se och på www.akutsjukhuset.com

Ny godkänd styrka av Epiduo® ger möjlighet att behandla även svårare inflammatorisk akne utan antibiotika

Ny godkänd styrka av Epiduo® ger möjlighet att behandla även svårare inflammatorisk akne utan antibiotika
Före- och efterbild på patient från registeringstudien för Epiduo 0,3%/2,5% gel. Vid baslinjen hade patienten svår, icke nodulocystisk akne och efter 12 veckors daglig behandling med Epiduo 0,3%/2,5% var patienten nästan symptomfri.

Tidigt insättande av antiinflammatorisk aknebehandling kan minska risken för permanent ärrbildning. Epiduo är en receptbelagd aknegel som verkar antinflammatoriskt och är fri från antibiotika. Läkemedelsverket har nu godkänt en ny styrka, Epiduo 0,3%/2,5%, som kan förskrivas av läkare från mitten av april 2017.

Uppsala – 7 april 2017 – Obehandlad inflammatorisk akne (finnar) av olika svårighetsgrad kan leda till permanenta ärr. Genom att behandla akne så tidigt som möjligt med antiinflammatorisk aknebehandling kan risken för ärrbildning minskas1. Läkemedelsverket har nu godkänt en ny receptbelagd aknegel som verkar antinflammatoriskt och är fri från antibiotika, Epiduo® 0,3% / 2,5% (adapalen/bensoylperoxid) gel2. Epiduo 0,3% / 2,5% gel är avsett för kutan behandling av acne vulgaris med förekomst av komedoner (pormaskar), många papler och pustler (inflammerade finnar med eller utan var). Gelen lämpar sig inte vid behandling vid svår nodulocystisk akne (många djupa bölder)3.

En lägre styrka av Epiduo med 0,1% / 2,5% (adapalen/bensoylperoxid) gel har varit tillgänglig för svenska aknepatienter i åtta år och Läkemedelsverket rekommenderar den som förstahandsmedel för majoriteten av patienter med akne4. Precis som Epiduo 0,1 % / 2,5 % gel innehåller Epiduo 0,3% / 2,5% gel en fast doskombination av adapalen och bensoylperoxid (BPO) men med en högre koncentration av adapalen (0,3 %). Vid förekomst av många finnar i hela ansiktet observerades större klinisk nytta hos de försökspersoner som behandlades med Epiduo 0,3% / 2,5% gel jämfört med den lägre styrkan5.

”Som hudläkare träffar jag många patienter med akne av varierande svårighetsgrad. Akne är en sjukdom som kan ha stor psykosocial påverkan på den drabbade individen, dels i det korta loppet, men även i det längre perspektivet i och med risken för ärrbildning.

Enligt gällande svenska behandlingsriktlinjer för akne bör behandling med antibiotika minskas till fördel för antibiotikafri terapi. Jag har stor erfarenhet av den nuvarande styrkan Epiduo 0,1%/2,5% gel och den är mitt förstahandsval vid mild och måttlig inflammatorisk akne. För patienter med måttlig till svår inflammatorisk akne med större risk för att utveckla ärr har behandlingsalternativen tidigare varit begränsade. Därför är det bra att det nu kommer en ny beredning, Epiduo 0,3% /2,5% gel, där studier har visat lovande resultat, som jag kan förskriva åt mina aknepatienter” säger Margareta Svensson legitimerad läkare och hudspecialist i dermatologi vid Stockholm Hud , Läkarhuset Odenplan i Stockholm.

När Epiduo 0,3 % / 2,5 % gel smörjs varje kväll på hela det angripna området i ansiktet eller på bålen (överkroppen) brukar tidiga tecken på synlig förbättring ses efter 1 till 4 veckors behandling3.

Adapalen tillhör en grupp läkemedel som kallas för retinoider och som verkar specifikt på de processer i huden som orsakar akne. BPO verkar som ett antibiotikafritt, bakteriedödande medel samt genom att flaga av det yttersta hudlagret6,7. Epiduo 0,1 % / 2,5 % är det mest förskrivna lokala akneläkemedlet i Sverige och världen8.

Ansökan om försäljningsgodkännande för Epiduo 0,3 % / 2,5 % gel baseras på en omfattande multicenterstudie med över 500 patienter som bedömdes ha måttlig till svår inflammatorisk akne8. Epiduo 0,3 % / 2,5 % gel är det enda godkända lokala akneläkemedel som har studerats hos grupper där minst hälften av patienterna har svår inflammatorisk akne. Studien var designad för att jämföra effekt och säkerhet mellan Epiduo 0,3 % / 2,5 % gel och placebo. Dessutom inkluderades Epiduo 0,1 % / 2,5 % gel i studien som referensbehandling. Analysen visade att Epiduo 0,3 % / 2,5 %, till skillnad från referensbehandlingen, hade större effekt vid akne graderad som svår än placebo, med en behandlingsskillnad på 20,1 % 3.

EPIDUO finns nu i två styrkor (0,1 % / 2,5 % och 0,3 % / 2,5 %)3. ). Läkaren kan välja mellan de två styrkorna på basis av patientens kliniska tillstånd och dess svårighetsgrad3.

Epiduo 0,3 % / 2,5 % gel smörjs en gång om dagen och är ett behandlingsalternativ som uppfyller gällande dermatologiska riktlinjer 4,10,11,12,15, vilka rekommenderar en kombination av en lokal retinoid och ett bakteriedödande medel som förstahandsmedel för majoriteten av alla patienter med akne.

Den nya styrkan av Epiduo planeras att finnas tillgänglig för läkare att förskriva från och med april 2017.

Vad är akne?

Acne vulgaris, som är den medicinska beteckningen av akne, är vår vanligaste hudåkomma13. Akne kan vara en plågsam, kronisk inflammatorisk hudsjukdom i hår- och talgkörtelfollikeln som även kan orsaka omfattande ärrbildning. 99 % av alla akneärr härrör från inflammerade finnar och postinflammatoriska lesioner (lesioner = förändringar i huden)14. Acne vulgaris är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom som drabbar cirka 80 % av alla unga vuxna och ungdomar15. Akne håller också på att bli vanligare hos vuxna16. Ett betydande antal patienter har kvar sin akne eller utvecklar akne efter tonåren16. Akne är en sjukdom som kan yttra sig på olika sätt med flera olika typer av lesioner som vanligen förekommer samtidigt10.

Livskvalitet och psykiska symtom

Akne kan kvarstå i många år. Sjukdomen kan allvarligt påverka individens psykosociala utveckling, med emotionella problem, social isolering och depression som konsekvenser17.

För många i den sårbara tonårsperioden medför akne en kraftig psykosocial påfrestning. Nedsatt självförtroende, missnöje med utseendet, social isolering och ångest inför möten kan förekomma. Risken för depression är ökad och en studie visade att medelsvår/svår akne är förknippad med fördubblad risk att rapportera självmordstankar. Livskvaliteten korrelerar inte alltid med svårighetsgraden av akne – även

en kliniskt lindrig akne kan upplevas stigmatiserande4.

De som lider av akne bör uppsöka hjälp hos sin skolhälsovård, vårdcentral eller hudläkare för att få en diagnos och behandling.

Ökad medvetenhet om nackdelar med antibiotikabehandling

Långvarig användning av antibiotika i behandling av akne kan vara en bidragande orsak till den globala problematiken med antibiotikaresistens. Propionibacterium acnes (P. acnes), som vi alla har på huden, men som ökar i antal i samband med akne, blir alltmer resistent mot lokal och systemisk antibiotika, vilket kan minska behandlingseffekten vid akne18.

Om Galderma

Med en historia som går tillbaka till 1961 finns nu Galderma i 100 länder med en omfattande produktportfölj för behandling av olika hudåkommor. Företaget samarbetar med vårdpersonal världen över för att tillgodose människors dermatologiska behov under livets olika faser.

Galderma är ledande inom forskning och utveckling av innovativa lösningar för hud, hår och naglar.

Mer information om företaget finns på www.galdermanordic.com. Följ oss också på @galderma på Twitter och LinkedIn.

Kontakt:

Media Relations Prescription

Charlotta Lind

Marketing Manager Prescription

Mobil: 0705 – 64 06 99

E-post: charlotta.lind@galderma.com

Epiduo 0,3% / 2,5% gel

30 g pump 270 kr. 1 g gel innehåller adapalen 3 mg (0,3%) och bensoylperoxid 25 mg (2,5%). Rx. D10AD53. Epiduo 0,3% / 2,5% gel är avsett för kutan behandling av acne vulgaris med förekomst av komedoner, många papler och pustler.

Produktresumé 2016-11-11. EF. För mer info se www.fass.se. Galderma Nordic AB, www.galdermanordic.com

 1. B. Dreno et al. Adapalene 0.1%/benzoyl peroxide 2.5% gel reduces the risk of atrophic scar formation in moderate inflammatory acne:a split-face randomized controlled trial. JEADV 2016 online. DOI: 10.1111/jdv.14026.
 2. Epiduo is a trademark owned by Nestlé Skin Health
 3. Epiduo 0.3%/2.5% Produktinformation (SmPC)
 4. Läkemedelsverkets rekommendationer för behandling av akne. Information från Läkemedelsverket 4: 2014 S15-24
 5. Weiss et al. Customized Single-agent Therapy Management of Severe Inflammatory Acne: A Randomized, Double-blind, Parallel-group, Controlled Study of a New Treatment – Adapalene 0.3%-Benzoyl Peroxide 2.5% Gel. Journal of Drugs in Dermatology, Volume 14, Issue 12, December 2015. S1427-1435.
 6. Dréno B, et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2015;29(54):3–11;
 7. Gollnick H, et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 1998;11(Suppl 1):S8–12;
 8. IMS Health database, IMS MIDAS. December 2015
 9. Stein Gold et al. Moderate and Severe Inflammatory Acne Vulgaris Effectively Treated with Single-Agent Therapy by a New Fixed-Dose Combination Adapalene 0.3 %/Benzoyl Peroxide 2.5 % Gel: A Randomized, Double-Blind, Parallel-Group, Controlled StudyAm J Clin Dermatol 2016. S293-303.
 10. Nast, A., et al (2016), European evidence-based (S3) guideline for the treatment of acne – update 2016 – short version. J Eur Acad Dermatol Venereol, 30: 1261–1268. doi:10.1111/jdv.13776
 11. New insights into the management of acne: An update from the Global. Alliance to Improve Outcomes in Acne Group. J Am Acad Dermatol. 2009 May;60 (5 Suppl):S1-50. doi: 10.1016/j.jaad.2009.01.019.
 12. Zaenglein, Andrea L. et al. (2016) Guidelines of care for the management of acne vulgaris Journal of the American Academy of Dermatology , Volume 74 , Issue 5 , 945 – 973.e33
 13. Williams HC, Dellavalle RP, Garner S. Acne vulgaris. Lancet 2012; 379:361–372.
 14. Bourdes, V. et al. Natural history of acne lesions and atrophic acne scars within a 6-month study period poster presented at: WCD 2015
 15. Gollnick H, Cunliffe W, Berson D, et al. Management of acne: a report from a Global Alliance to Improve Outcomes in Acne. J Am Acad Dermatol. 2003;49(1 Suppl):S1-37.
 16. Collier et al. The prevalence of acne in adults 20 years and older, American Academy of Dermatology, 2008
 17. Dréno, B., Tan, J., Kang, S. et al. Dermatol Ther (Heidelb) (2016) 6: 207. doi:10.1007/s13555-016-0113-x
 18. 17 O’NEILL J. The review on antimicrobial resistance. Tackling drug-resistant infections globally. FINAL REPORT AND RECOMMENDATIONS. May 2016.

Galderma grundades 1981 och finns idag på ca 100 marknader i världen med en bred portfölj av medicinska lösningar för behandling av hud-, hår- och nagelsjukdomar samt behandlingar för att motverka hudens åldrande. Företaget samarbetar med sjukvårdspersonal över hela världen för att kunna möta människors behov under hela deras liv. Galderma är ledande inom forskning och utveckling av vetenskapligt baserade behandlingar inom dermatologi.

Exempel på strategiska varumärken är bland annat Epiduo®, Oracea®, Clobex®, Differin®, Mirvaso®, Soolantra®, Rozex®, Loceryl®, Basiderm®, Rozaderm®, Metvix®, Actinica®, Azzalure®, Restylane® och Sculptra®.

www.galderma.se

Ny forskning om läkemedelsövervakning inom kommunal äldrevård

Ny forskning om läkemedelsövervakning inom kommunal äldrevård
Rose-Marie Johansson-Pajala

Äldres användning av läkemedel har blivit allt mer omfattande under de senaste 20 åren. Det innebär bättre möjligheter att förebygga och behandla sjukdomar som hör åldrandet till, men det kan också öka risken för läkemedelsrelaterade problem. En ny avhandling från MDH undersöker i vilken utsträckning sjuksköterskor kan utföra arbetsuppgifter relaterade till läkemedelshantering och vilka hinder de kan möta på vägen.

– En grupp som löper särskilt stor risk för läkemedelsrelaterade problem är de som bor i särskilda boenden, som idag använder i genomsnitt tio läkemedel per person. Problemen kan handla om biverkningar, olämpliga läkemedel, felaktiga doseringar eller andra problem som en person kan uppleva till följd av sina läkemedel. Det kan ha betydande inverkan på äldre personers hälsa och livskvalitet, säger Rose-Marie Johansson-Pajala, doktor i vårdvetenskap vid MDH.

Läkemedelshanteringen utgör en stor del av sjuksköterskors dagliga arbete inom äldrevården. De ansvarar för att övervaka multisjuka äldre personer med omfattande behandlingar och de arbetar ofta ensamma utan daglig läkarkontakt. I studierna deltog sammanlagt 216 sjuksköterskor och 54 äldre personer på 13 särskilda boenden i Mellansverige. 
– Sjuksköterskor har en viktig roll i hanteringen av läkemedel eftersom de möter sjuka äldre mer frekvent än läkarna och har därför större möjligheter att observera förändringar i hälsotillståndet. Min forskning syftar därför till att undersöka vilka förutsättningar de har att utföra sitt arbete med att övervaka och minska läkemedelsrelaterade problem för förbättrad patientvård och säkerhet i läkemedelsanvändningen, säger Rose-Marie Johansson-Pajala.

Resultaten visar att ytterligare utbildning ökar sjuksköterskornas egen uppfattning om sin kompetens, men påverkar väldigt lite arbetet ute i praktiken. Istället är välfungerande samverkan med andra professioner, som omvårdnadspersonal och läkare, avgörande.
– Teamsamverkan är centralt i läkemedelsövervakningen. Sjuksköterskor upplever att de måste förlita sig på omvårdnadspersonalens observationer och rapporteringar medan läkaren i sin tur förlitar sig på sjuksköterskorna. Det är såldes viktigt att hela teamet har goda kunskaper och att var och en är medveten om och tar sitt ansvar samt att kommunikationen dem emellan fungerar. Även upprättade rutiner baserade på aktuella riktlinjer är viktigt. Brister detta finns det risk för kostsamma sjukhusinläggningar och onödigt lidande för den äldre personen, säger Rose-Marie Johansson-Pajala.

I studien har Rose-Marie Johansson-Pajala även undersökt hur ett datorstöd fungerar som komplement till sjuksköterskans arbete med läkemedelsövervakning. Här matas den aktuella läkemedelslistan in, samt övriga uppgifter såsom provsvar, blodtryck och symptom som den äldre personen upplever. Utifrån detta genererar datorstödet en rapport som innehåller varningar och förklaringar om exempelvis möjliga biverkningar och olämpliga läkemedel.
– Många sjuksköterskor upplever att användningen av datorstödet sparar tid och bidrar till ett bra och säkrare underlag inför mötet med läkaren. Stödet kan också öka kunskapen hos sjuksköterskorna och bidra till ett mer strukturerat och standardiserat arbetssätt, vilket också leder till en mer likvärdig behandling. Min studie visar att god samverkan med stöd av teknik inom läkemedelsövervakningen är en förutsättning för ett välfungerande arbete, säger Rose-Marie Johansson-Pajala.

I juli ska Rose-Marie Johansson-Pajala presentera sina resultat på en världskongress inom äldreforskning i San Francisco och redan nu har hon börjat tänka på fortsatt forskning inom området. Ett intressant spår är vidarestudier om omvårdnadspersonalens roll inom läkemedelsövervakningen. Förutom detta är hon även delaktig i ett nytt forskningsprojekt där äldre personer själva använder ett datorstöd, för att se om detta kan bidra till tidig upptäckt av läkemedelsbiverkningar.
– Teknik är bra, vården är komplex och vi får alltfler multisjuka äldre personer som använder läkemedel. Detta gör vården otroligt avancerad och forskningen inom området är viktigare än någonsin eftersom den hjälper oss att bedriva god evidensbaserad vård som leder till högre patientsäkerhet och bättre stöd till sjuksköterskorna, säger Rose-Marie Johansson-Pajala.

Kontakt
Rose-Marie Johansson-Pajala, doktor i vårdvetenskap, MDH, 016-15 32 46, rose-marie.johansson-pajala@mdh.se
Dani Franjkovic, kommunikatör, MDH, 021-10 73 34, danijela.franjkovic@mdh.se 

Ett starkt MDH – den samproducerande högskolan 

Mälardalens högskola (MDH) i Eskilstuna och Västerås är en av Sveriges största högskolor med 14 000 studenter och 900 medarbetare. Utbildningar är koncentrerade till fyra områden: ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. MDH har forskning i världsklass som bidrar både till samhällets utveckling och till att stärka regionens konkurrenskraft. Mälardalens högskola har en lång tradition av samverkan med samhället och har strategiska avtal med både privat och offentlig sektor.

Fysisk aktivetet hjälper mot depression och ångest

Fysisk aktivetet hjälper mot depression och ångest

Svenska Läkaresällskapet anser att Socialstyrelsens riktlinjer för behandling av depression och ångestsyndrom ska kompletteras med information om fysisk aktivi­tet som behandlingsmetod vid depression och ångesttillstånd.

– Vi är förvånade över att Socialstyrelsen i sin senaste rapport om behandlingsmetoder vid depression och ångestsyndrom, som just varit ute på remiss, inte alls nämner den goda effekten av fysisk aktivitet som behandling vid dessa sjukdomar, säger Stefan Lindgren, Läkaresällskapets ordförande. 

Socialstyrelsen har genom Levnadsvaneprojektet, som genomförs sedan 2011 i samarbete med Svenska Läkaresällskapet, sammanställt tillgänglig vetenskaplig evidens för att fysisk aktivitet har effekt vid lindrig till måttlig depression. Vidare finns i FYSS ett omfattande underlag samlat, och även i Socialstyrelsens kunskapsunderlag på sidorna 132-135, text om fysisk aktivitet som behandling vid depression. Trots det nämns inte något om detta i de nya behandlingsriktlinjerna mot depression och ångestsyndrom.

– Det är mycket viktigt att Socialstyrelsens i sina nya riktlinjer inkluderar de evidensbaserade fördelar som finns med fysisk aktivitet, säger Eva Zeisig, vice ordförande i Sektionen för fysisk aktivitet och idrottsmedicin samt delprojektledare i Levnadsvaneprojektet. Vi vet att inte alla patienter med depression eller ångest träffar hälso- och sjukvårdspersonal och därmed inte får sin diagnos säkerställd, fortsätter hon. Det innebär att många som lider av dessa sjukdomar inte får någon eller tillräck­lig medicinsk behandling och det gör det ännu viktigare att i Socialstyrelsens nya behandlingsriktlinjer föra ut kunskapen om nyttan av fysisk aktivitet vid sjukdom.

Socialstyrelsen saknar i sin senaste rapport flera betydelsefulla nytillkomna översiktsstudier och nämner bara sex vetenskapliga referenser. En systematisk genomgång av litteraturen visar att fysisk aktivitet vid ångestsyndrom har en likartad effekt som andra vanliga behandlingsmetoder inklusive läkemedel och KBT, samt att fysisk aktivitet har bättre effekt än placebo och väntelista (Stonerock et al. 2015, “Exercise as Treatment for Anxiety: Systematic Review and Analysis.” Ann Behav Med 49:542-56.)

Betydelsen av fysisk aktivetet som en effektiv behandling vid depression och i viss mån vid ångesttillstånd presenteras även i depressionskapitlet i den nyligen reviderade FYSS-katalogen (Fysisk aktivitet som sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FYSS 2015 & 2017, www.fyss.se).

Flera evidensbaserade översiktsstudier som tagits fram de senaste åren visar att det finns vetenskaplig evidens för att enbart fysisk aktivitet har likartad behandlingseffekt som samtalsterapi eller läkemedel för att reducera symtom vid lindrig till måttlig depression.

KORT OM…

Levnadsvaneprojektet
På uppdrag av Socialstyrelsen driver Svenska Läkaresällskapet sedan 2011 Levnadsvaneprojektet med övergripande syfte att stödja införandet av de Nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder i vården. Projektet har varit framgångsrikt och skapat en god grund för preventionsarbete i hälso- och sjukvården. Det långsiktiga målet är att prevention och stöd för hälsosamma levnadsvanor ska bli en naturlig del av läkares arbete i hälso- och sjukvården. Flera av Läkaresällskapets vetenskapliga sektioner medverkar i projektet, som på senare år utökats med förebyggande och tidig behandling av kroniska sjukdomar.

Socialstyrelsens riktlinjer utgivna 2011
I riktlinjerna lyfts levnadsvanor, inklusive fysisk aktivitet, fram. Det nämns bland annat att sjukvårdspersonal ska arbeta för bättre levnadsvanor, inklusive uppföljning av exempelvis fysisk aktivitet. Socialstyrelsen rekommenderar i riktlinjerna värdet av fysisk träning vid somatiska sjukdomstillstånd som exempelvis inom hjärtsjukvård.

FYSS
FYSS är en evidensbaserad handbok som visar hur fysisk aktivitet kan förebygga och behandla en mängd olika sjukdomar. I det samlade kunskapsunderlaget för depression och ångestsyndrom nämns att enbart fysisk aktivitet har likartad behandlingseffekt som samtalsterapi eller läkemedel för att reducera symtom vid lindrig till måttlig depression, och att enbart fysisk aktivitet har en akut ångestsänkande effekt för individer med och utan ångestdiagnos. Dock är det känt att KBT och läkemedel har bättre effekt än fysisk aktivitet vid ångesttillstånd och slutsatsen är att endast fysisk aktivitet inte kan rekommenderas vid ångesttillstånd.

Det finns evidens för att somatisk samsjuklighet är stor vid depression eller ångest, samt att denna samsjuklighet är ännu större då båda tillstånden förekommer samtidigt. FYSS visar att fysisk aktivitet har en rad positiva effekter för många somatiska sjukdomar. Detta gäller för fysisk aktivitet såväl i preventionssyfte som behandlingsåtgärd vid olika sjukdomstillstånd.

Boken riktar sig i första hand till hälso- och sjukvårdspersonal som ett beslutsstöd vid rådgivning om fysisk aktivitet. Den ges ut i år i reviderad form av Läkartidningen Förlag på uppdrag av YFA, Yrkesföreningar för fysisk aktivitet.  

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se

Tobias Bäckström GSKs nya medicinska direktör

Tobias Bäckström GSKs nya medicinska direktör
Tobias Bäckström, Medicinsk Direktör, GSK

Jag ser väldigt mycket fram emot arbetet på GSK som har en spännande forskning och många nya intressanta läkemedel på gång”, säger Tobias Bäckström.

Tobias kommer att rapportera till både Ebbe Englev, Cluster Medical Director, Nordics och Niclas Källbom Karlsson, VD GSK Sverige och ingår i den svenska ledningsgruppen.

Tobias har 15 års erfarenhet som läkare och är specialist i Klinisk Farmakologi. Han har vidare varit chef för Klinisk Farmakologisk Prövningsenhet vid Avdelningen för Klinisk Farmakologi på Karolinska Universitetssjukhuset. Sedan 2012 har han arbetat som medicinsk rådgivare och sista året som tillförordnad Medicinsk Direktör på Takeda Pharma AB.

”Jag ser mycket fram emot att Tobias nu börjar hos oss på GSK. Med sin bakgrund, erfarenhet och driv kommer Tobias framgångsrikt kunna fortsätta utveckla vår medicinska organisation och externa fokus. Anna Linnér som gjort ett fantastiskt jobb under sin tid som tillförordnad MD överlämnar uppdraget under början av april” säger Niclas Källbom Karlsson, Verkställande direktör, GSK Sverige.

Kontaktuppgifter

Stefan Frenning, Head External Affairs & Market Access, 070-563 82 45, Stefan.t.frenning@gsk.com

GSK är ett av världens ledande forskande hälso- och läkemedelsföretag. Målet är att forska och utveckla nya mediciner som bidrar till att människor kan vara mer aktiva, må bättre och leva längre. Globalt har GSK omkring 100 000 anställda och en av världens största budgetar för forskning- och utveckling. I Sverige har GSK omkring 140 anställda som arbetar med kliniska prövningar, marknadsföring och försäljning av egenvårdsprodukter, läkemedel och vacciner.