Resultat visar att patienter med kronisk blodcancer kan bli behandlingsfria


Nya data på Novartis läkemedel Tasigna (nilotinib) visar att mer än 51 procent av patienter med kronisk myeloisk leukemi (KML) som fått flerårig målinriktad behandling, kan bli behandlingsfria. Resultaten kommer från två av Novartis kliniska studier, ENESTFreedom och ENESTStop, och presenteras i helgen på den europeiska hematologikongressen, EHA i Köpenhamn.

Läs mer: Resultat visar att patienter med kronisk blodcancer kan bli behandlingsfria

Idogen rapporterar positiva prekliniska resultat


Resultaten från Idogens prekliniska “proof-of-concept”-studie i modell av blödarsjuka visar att behandling med tolerogena dendritiska celler ger en minskad uppkomst av hämmande antikroppar och att behandlingen har en långvarig effekt. Om metoden kan överföras till människa betyder det att tolerogent vaccin kan ge ett skydd mot uppkomst av hämmande antikroppar hos patienter med blödarsjuka.

Läs mer: Idogen rapporterar positiva prekliniska resultat

ASCO 2016: Pivotal studie med avelumab visar på positiva resultat vid metastatiskt Merkelcellskarcinom


• Den första pivotala studien med Mercks och Pfizers anti-PD-L1 antikropp avelumab visar på kliniskt meningsfulla tumörsvar vid tidigare behandlad metastatiskt Merkelcellskarcinom (MCC)
• Resultaten från en internationell Fas II multicenterstudie hos 88 patienter med metastatiskt MCC utgör det största datamaterialet för någon anti-PD-L1/PD-1 molekyl som rapporterats för denna patientgrupp

Läs mer: ASCO 2016: Pivotal studie med avelumab visar på positiva resultat vid metastatiskt Merkelcellskarcinom

SenzaGen inleder samarbete med partners i Europa och USA

Det sista och viktigaste steget i SenzaGen´s formella valideringsprocess av sensibiliseringstestet GARD har nu påbörjats genom samarbeten med två externa laboratorier, Eurofins (Tyskland) och Burlesons (USA). Dessa partners kommer nu att verifiera GARD:s tillförlitlighet och reproducerbarhet, vilket innebär att testet sedan kan utföras av externa kontraktslaboratorier.
Source: MyNewsDesk MEdicin

AbbVie presenterar nya data för venetoclax på blodcancerkongressen EHA i Köpenhamn

Resultat från studier där venetoclax och duvelisib utvärderats för behandling av flera vanliga typer av blodcancer, inklusive kronisk lymfatisk leukemi (KLL), multipelt myelom (MM), akut myeloisk leukemi (AML) och follikulärt lymfom.

Läs om mer om de 10 abstracts AbbVie presenterar i det engelska pressmeddelandet på https://news.abbvie.com/alert-topics/oncology.
Source: MyNewsDesk MEdicin

AbbVie bjuder in till dialog i Almedalen

AbbVie har valt att ta en aktiv och ledande roll för att driva dialogen kring en hållbar sjukvård framåt. Vi menar att de bästa lösningarna kommer ur goda samarbeten. Vi samverkar därför med olika aktörer i samhället för att skapa innovativa och hållbara lösningar som utvecklar vården och underlättar livet för människor som är påverkade av sjukdom.
Source: MyNewsDesk MEdicin

Novartis släpper efterlängtade resultat inom kronisk myeloisk leukemi på EHA 2016 och visar bredd inom hematologi

På den europeiska hematologikongressen EHA i Köpenhamn 9-12 juni presenterar Novartis viktiga resultat inom flera olika terapiområden. En av höjdpunkterna är data från studier på patienter med kronisk myeloisk leukemi, KML som behandlats med Tasigna (nilotinib).
Source: MyNewsDesk MEdicin