​Läget på Södersjukhuset under jul- och nyår 2019/2020

Läget på Södersjukhuset har varit ansträngt sedan trettonhelgen då flera faktorer gjorde att belastningen på vuxenakuten och flera vårdavdelningar på sjukhuset blev mycket hög. Orsakerna till det är att sjukhuset tog emot många svårt sjuka patienter i kombination med en brist på vårdplatser då många patienter fick vänta länge på att få vård hos annan vårdgivare.
Läs mer

Bokreleasemingel för: Ung inlåst med rättigheter och möjligheter

​2018 startades Skyddsvärnets projekt Ung Inlåst med stöd av Arvsfonden. Projektet syftar till att hjälpa frihetsberövade ungdomar att få en större kunskap om vad en vistelse på SiS-ungdomshem innebär, vilka rättigheter man har och vilken typ av hjälp och stöd man kan få. Projektledarna Jonas Klinteberg och Olle Eriksson har under två års tid arbetat med att ta fram handboken.
Läs mer