Personer i hemlöshet och missbruk är extra utsatta

Skyddsvärnet har sedan starten år 1910 stöttat personer i utsatta situationer till ett mer självständigt och fungerande liv. Det handlar om personer som lever i hemlöshet och/eller missbruk eller personer som befinner sig i andra dysfunktionella miljöer. I denna krisande tid är de som redan lever under svåra förhållanden än mer sårbara och behöver extra stöd.
Läs mer