PExA: Nya lovande resultat från djurstudie

Forskare på Skånes universitetssjukhus i Lund har publicerat resultat från en djurstudie där man använt ett instrument, PExA 2.0, anpassat för mekanisk ventilation (respirator). Resultaten antyder att PExAs teknologi skulle kunna användas för tidig upptäckt av akut respiratoriskt stressyndrom (ARDS).
Läs mer