Pfizer och BioNTech ska potentiellt förse EU med 200 miljoner doser mRNA-vaccin mot SARS-CoV-2

Det föreslagna avtalet är avsett att tillhandahålla 200 miljoner doser och en möjlighet att köpa ytterligare 100 miljoner doser, med leveranser från och med slutet av 2020, förutsatt att vaccinkandidaten godkänns.
Läs mer