Pfizer startar fyra kliniska fas 3-studier av vacciner under utveckling

Pfizer har startat fyra fas-3 studier av vacciner under utveckling. Det gäller två studier med 20-valent konjugerat pneumokockvaccin för spädbarn, en studie med pentavalent meningokockvaccin för ungdomar, samt en studie med vaccin mot RS-virus (respiratoriskt syncytial virus) för gravida kvinnor.
Läs mer