Pressinbjudan: Vårdens viktiga vägval: Uppstart Almedalen – Valet i Region Skåne

Skåne vill vara en attraktiv och internationellt konkurrenskraftig region inom Life Science. Genom stark forskning, avancerad produktion och en innovativ hälso- och sjukvård vill man skapa värde för såväl medborgare som patienter. Hur de olika partierna vill nå dit är temat för Lifs regionala valdebatt.
Läs mer