Region Stockholm satsar mer på hälsoinformatörer i utsatta områden

– Hälsoinformatörerna har gjort ovärderliga insatser under Covid-19-pandemin och även nu fortsatt kring att få människor att förstå varför det är viktigt att vaccinera sig. Hälsoinformatörerna finns där befolkningen finns och deltar i de sociala sammanhangen på ett annat sätt än vad den vanliga vården har möjlighet att göra . Det har visat sig framgångsrikt säger Christine Lorne (C).
Läs mer