Region Västerbotten ser över rutiner i vården av äldre på särskilda boenden

I Västbotten har IVO granskat journaler vid två primärvårdsverksamheter, Moröbacke hälsocentral och deras ansvar för läkarinsatser vid Linagården samt Vindelns hälsocentrals läkarinsatser vid Älvabackens särskilda boende under två perioder under våren. Myndigheten har även intervjuat bland andra hälso- och sjukvårdsdirektör, verksamhetschef och ansvarig läkare.
Läs mer