Restsituation för Trisenox har uppstått

Läkemedelsverket meddelade tidigare (2017-07-14) att en restsituation för läkemedlet Trisenox (arseniktrioxid) skulle uppstå i mitten/slutet av augusti, men restsituation har redan uppstått i Sverige och lagernivåerna i andra EU-länder minskar successivt. Nästa leverans av Trisenox beräknas enligt företaget komma till Sverige i december 2017.

Trisenox koncentrat till infusionsvätska, lösning 1 mg/ml, innehåller arseniktrioxid. Läkemedlet används till vuxna patienter med nydiagnosticerad akut promyelocytleukemi (APL) med låg till intermediär risk, samt när sjukdomen återkommit eller inte har blivit bättre efter andra behandlingar.

Alternativ
Det finns möjlighet att ansöka om licens för läkemedel godkänt i annat land för att täcka behov av läkemedel under restsituationen. Förskrivare rekommenderas att vända sig till ett apotek för att få information om tillgänglighet för sådana produkter. Länk till Läkemedelsverkets information om licens finns under relaterad information till höger.

Kontakt 
Licensgruppen
Mån-fre 9–11och 14.30–16
Tel: 018-17 46 60
E-post:licensgruppen@mpa.se

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.