Samsjuklighet viktig faktor vid val av behandling för psoriasis

Graden av komorbiditet skiljer sig signifikant mellan patienter som behandlas med apremilast jämfört med andra systemiska behandlingar mot psoriasis och/eller psoriasisartrit. Det visar en svensk studie som presenterats på WPPAC.

– Resultaten understryker vikten av att anpassa behandlingen efter den enskilda individen, säger Tore Särnhult, medförfattare till studien och ledande expert på området.
Läs mer