Scandinavian Biopharma erhåller finansiell support från USAMRAA för utvecklingen av det orala turistdiarrévaccinet ETVAX®

Scandinavian Biopharma har ingått ett avtal med USAMRAA för att finansiera tillverknings -och utvecklingsaktiviteter för sitt diarrévaccin mot ETEC. Finansieringen påskyndar även programet för låg- och medelinkomstländer. Det långsiktiga målet med USAMRAAs finansiella support är att få vaccinet godkänt i USA och förhindra diarré hos deras utlandsstationerade personal.
Läs mer