SCIENION inleder samarbete med Institute for Prevention and Occupational Medicine (IPA) för att utveckla UROfast, en plattform för snabb diagnostik av urinblåsecancer

Den banbrytande diagnostikplattformen använder en multiplexerad lateralflödesanalys (multiplexed lateral flow assays) som upptäcker tio biomarkörer för urinblåsecancer från ett urinprov i antingen en laboratorie- eller vårdmiljö.
Läs mer