Små upptäckter kan göra stor skillnad – Crohns sjukdom samt blodförgiftning och resistens i centrum när Läkaresällskapet delar ut priser

Små upptäckter kan göra stor skillnad – Crohns sjukdom samt blodförgiftning och resistens i centrum när Läkaresällskapet delar ut priser

För att uppmuntra unga forskare och identifiera särskilt bra forskning bland de omkring 600 ansökningar om projektanslag som fick stöd från Svenska Läkaresällskapet i år belönar Läkaresällskapet de två bästa projektansökningarna.

Årets pristagare är Charlotte Hedin – Bästa projektansökan, 100 000 kronor, och Christian Giske – Translationella priset, 50 000 kronor. Båda är verksamma vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

– Jätteroligt att min forskning uppmärksammas med det här priset, säger Charlotte Hedin. I min studie undersöker jag uppkomsten av Crohns sjukdom och samspelet mellan tarmfloran och tarmimmunsystemet. Vi tittar på familjer med Crohns sjukdom för att försöka förstå varför patienten fick sjukdomen och om någon annan i familjen är i riskzonen. Att få bidra till kunskaperna om en sjukdom är en stor motiverande faktor i forskningen, tillägger Charlotte Hedin. Även små upptäckter är givande att göra eftersom till och med små upptäckter kan göra stor skillnad. 

ST-läkare Charlotte Hedin, Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, får priset Bästa vetenskapliga projektansökan 2016, 100 000 kronor, för sin ansökan ”The development and dysfunction of the interface between gut microbiota and innate and adaptive intestinal immunity”.

Translationella priset, 50 000 kronor, belönar forskning som är av stor klinisk nytta. Det går i år till överläkare/universitetslektor Christian Giske, vid Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset, för hans ansökan: ”Kraftigt ökande incidens av sepsis orsakat av ESBL-producerande E. coli: identifikation av riskgrupper, kartläggning av prognos, och relation till bakteriell virulens”.

– Stort tack för priset, det stimulerar för det fortsatta arbetet, säger Christian Giske. Syftet med mitt projekt är att ta fram en riskscoringsalgoritm som kan användas på akuten för att snabbare kunna sätta in rätt antibiotika vid blodförgiftning. Vi har de senaste åren sett en ökning i cefalosporinresistenta E. coli-bakterier i blododlingar i Sverige och resistenssiffran ligger nu på flera håll nära 10 procent. För sent insatt effektiv behandling kan resultera i ökad dödlighet. I det här forskningsprojektet identifierar vi riskfaktorer för resistens genom en retrospektiv genomgång av journaler.

På frågan hur man får fler att börja men också att fortsätta forska, säger Christian Giske

– “Gräv där du står” kan vara en bra utgångspunkt för att öka intresset för forskning och leda till mer komplexa projekt på sikt. Det finns ett stort behov av kliniknära forskning och, förutom möjlighet till bra finansiering, krävs också goda förebilder och chefer som visar intresse för forskning, konstaterar han.

Priserna delas ut vid Läkaresällskapets Årshögtid den 15 november, då båda projekten kortfattat kommer att beskrivas.

För mer information
om priserna: Mats Ulfendahl, 08-5248 6926
– om forskningen: Charlotte Hedin, charlotte.hedin@karolinska.se, 08-517 71 618
och Christian Giske, christian.giske@karolinska.se, 0704 39 79 05

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens vetenskapliga organisation och arbetar för en förbättrad hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter. För möten över specialitetsgränserna arrangerar vi sedan 1943 den Medicinska riksstämman; den hålls nästa gång 2017. Mer information hittar du på www.sls.se eller www.riksstamman.se