Snart kan det finnas botemedel för astma

Har du astma i dag kan du enbart dämpa symtomen. Men tack vare en ny upptäckt tror forskare sig snart kunna bota astma helt, skriver brittiska Metro.

image

Lider du av astma i dag kan du enbart behandla sjukdomen med olika slags symtomdämpande läkemedel. Men tack vare ett medicinskt genombrott hoppas forskare nu kunna hitta ett botemedel.

Hittat genen bakom sjukdomen
Forskare vid University of Southampton har upptäckt en gen, ADAM33, som kan orsaka astma genom att smalna av luftvägarna. Genen får kroppen att producera ett enzym som vanligtvis hjälper kroppen att återuppbygga skadade muskler. Men för människor med astma bygger den istället helt nya muskler där de inte behövs – därför blir luftvägarna smalare.

Kan förebygga astma helt

Man har nu genomfört tester på både människor och möss genom att utsätta dem för dammkvalster, som ofta utlöser astma, och sett att när genen stängs av har allergenerna mycket mindre påverkan på kroppen.
– Upptäckten ändrar radikalt vår förståelse för området. I åratal har vi trott att luftvägarna smalnas av på grund av en inflammation efter en allergisk reaktion men vår forskning tyder på något helt annat nu, säger Hans Michel Haitchi, biträdande professor i medicin, till brittiska Metro.

Forskarna tror nu att astma helt kan förebyggas genom att blockera genen innan eller när den beter sig felaktigt.