Stelbenta system sätter stopp för effektiva kombinationsbehandlingar vid cancer

Det övergripande temat för Njurcancerföreningen 2020 är HOPP och alla patienters rätt till nya behandlingar. Överlevnadschanserna vid njurcancer har ökat markant tack vare stora forskningsframgångar. Frågan kommer diskuteras på det seminarium som Njurcancerföreningen genomför den 16 september kl 18:00-20:30.
Läs mer