Stöd till unga vuxna med cancer

Projektet Resurs 800 vill ge stöd till unga vuxna med cancer i de norra sjukvårdsregionerna.

– Vi har fokus på det friska, det uppskattas av både de unga vuxna och deras närstående, säger projektkoordinator Wannes Van Assche, som sedan en tid tillbaka också är stödperson i projektet.
Läs mer