Storköksleverantörerna i BFS kräver riktat stöd för investeringar i restauranger och storkök

Att restaurang- och besöksnäringen drabbats hårt av Corona-pandemin är väl känt. En medlemsenkät som Branschföreningen för Storköksleverantörer gjort visar att också vår bransch, d.v.s. leverantörsledet, tillhör de särskilt drabbade branscherna – därför behövs ett riktat stöd för investeringar i restauranger och storkök.
Läs mer