Stort mörkertal i smittspridningen

Antalet positiva fall av covid-19 ligger på ungefär samma höga nivå som veckan innan. Mörkertalet förväntas vara fortsatt stort. Det är viktigt att alla följer rekommendationerna om att stanna hemma vid symtom.
Läs mer