Studieresultat från klinisk praxis bekräftar Pradaxas effekt och säkerhetsprofil

Studieresultat från klinisk praxis bekräftar Pradaxas effekt och säkerhetsprofil

Under en hotline session på ESC i Rom presenterades delar av en global registerstudie där det blodförtunnande läkemedlet Pradaxa visade en låg förekomst av stroke och blödningar hos patienter med icke valvulärt förmaksflimmer.

De aktuella resultaten bygger på ett omfattande uppföljningsprogram, GLORIA-AF, som inkluderar de cirka 3 000 patienter med icke valvulärt förmaksflimmer som följts i minst två år. Totalt kommer 56 000 patienter att inkluderas i studien. I Sverige har sju sjukhus bidragit med patienter till studien.

Syftet var att ta reda på hur behandling med orala blodförtunnande läkemedel fungerar i klinisk praxis.

Studien visade att mindre än 1 procent drabbas av stroke under studieperioden. Endast 1,12 procent av patienterna som fick Pradaxa (dabigatran) råkade ut för någon större blödning och 0.54 procent drabbades av livshotande blödning.

Pradaxas användning överstiger idag sex miljoner patientår.1

– Dessa data speglar en något friskare grupp än vad man tidigare studerat. Det är glädjande att se en låg förekomst av stroke, blödningar samt hjärtinfarkt. Resultaten är i linje med vår kliniska erfarenhet och andra ”real world data” som presenterats under ESC, säger Faris Al-Khalili, Kardiolog, verksam vid Stockholm Heart Center och prövare i GLORIA-AF

Om Pradaxa

Pradaxa är godkänt för att förebygga stroke på grund av förmaksflimmer, behandla och förebygga blodpropp vid djup ventrombos och lungemboli (blodpropp i lungan) och för att förebygga blodpropp efter byte av höft- och knäleder. Läkemedlet tas som kapsel med fast dosering.

Pradaxa är den enda av de direktverkande orala blodförtunnande medel för vilket det finns en specifik antidot (Praxbind) som snabbt kan upphäva den blodförtunnande effekten så att blodet åter koagulerar normalt. Det kan vara livsnödvändigt om den som tar Pradaxa drabbas av en olycka som medför svåra blödningar eller måste opereras akut.

Fakta förmaksflimmer och stroke

Över 300 000 svenskar har förmaksflimmer, den vanligaste rytmrubbningen i hjärtat.2 Förmaksflimmer innebär en stor risk att drabbas av ischemisk stroke. Orsaken är att störd hjärtrytm leder till att blodet cirkulerar långsammare och kraftigt ökar risken för att en blodpropp kan bildas, lossna och via blodbanan föras upp till hjärnan där den fastnar och täpper till blodkärlet. Därför ska patienter med förmaksflimmer och minst en riskfaktor alltid behandlas med blodförtunnande medel i syfte att förebygga ischemisk stroke. Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige och 20 procent av alla fall av stroke orsakas av förmaksflimmer.3

ESC står för European Society of Cardiology.

För vidare information, välkommen att kontakta:

Tina Österlind, kommunikationsansvarig, Boehringer Ingelheim

Telefon: 0708-998 699

E-post: tina.oesterlind.ext@boehringer-ingelheim.com


Medicinska frågor:

Rikard Amberntsson, medicinsk rådgivare, Boehringer Ingelheim

Telefon: 08-721 21 00 eller 070-2483457

E-post: rikard.amberntsson@boehringer-ingelheim.com

1) Boehringer Ingelheim. Data on File.

2) Förmaksflimmer – Förekomst och risk för stroke. Stockholm: SBU; 2013

3) Riksstrokes årsrapport 2015

Om Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och verksamheten bedrivs globalt med 145 dotterbolag och fler än 47 500 anställda. I Sverige har Boehringer Ingelheim drygt 100 anställda. Sedan starten 1885 har det familjeägda företaget varit inriktat på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra innovativa produkter av stort terapeutiskt värde inom human- och veterinärmedicin.

Under 2015 uppgick Boehringer Ingelheims nettoförsäljning till 14,8 miljarder Euro varav 20.3 procent återinvesterades i forskning och utveckling. I Sverige återinvesterades 54 miljoner kronor i forskning och utveckling under 2015.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se och www.boehringer-ingelheim.com.

Twitter: www.twitter.com/Boehringer