Suliqua EU-godkänd för behandling av vuxna med diabetes typ 2

Stockholm –20 januari 2017 –Sanofi meddelar idag att EU-kommissionen har godkänt SuliquaTM, en fast kombination av insulin glargin (100 enheter/ml) och lixisenatid (GPL-1 receptoragonist) för behandling av vuxna med diabetes typ 2. Suliqua är godkänd för användning i tillägg till metformin för att förbättra blodsockernivån.

Suliqua är en ny innovativ kombinationsbehandling som har potential att förbättra blodsockernivån utan ökad risk för hypoglykemi, eller samtidig viktökning, för vuxna som lever med diabetes typ 2 i jämförelse med till exempel insulin. Godkännandet i EU är resultatet av ett produktivt samarbete mellan forskare inom Sanofi för att kombinera två injicerbara behandlingar i en titrerbar dosering. Vårt mål är att förbättra behandlingen av diabetes och vi tror att Suliqua kommer att hjälpa patienter med svårkontrollerad diabetes typ 2 att lättare nå sina målvärden”, säger Mattias Wieloch, Medicinsk chef, Hjärta-kärl och Diabetes, Sanofi Sverige.

Beslutet att ge Suliqua godkännande för marknadsföring i Europa är baserat på data från två fas 3-studier, LixiLan-O och LixiLan-L. Studierna inkluderade fler än 1 900 vuxna med diabetes typ 2 globalt för att utvärdera effekt och säkerhet med den fasta kombinationen. Den fasta kombinationen nådde signifikant större sänkning av långtidssocker/HbA1c jämfört med när lixisenatid och insulin glargin gavs till patienter separat.

Godkännandet gäller de 28 medlemsländerna i EU samt Island, Liechtenstein och Norge. Produkten godkändes av USA:s Food and Drug Administration (FDA) i november 2016, som SoliquaTM 100/33, och har varit tillgänglig för förskrivning i USA sedan 4 januari 2017. Lansering av Suliqua i EU kommer att ske från och med det andra kvartalet 2017.

Suliqua kommer att finnas tillgänglig i en förfylld SoloSTAR®penna.

Mer information angående EU-godkännandet och resultaten från fas 3-studierna LixiLan-O och LixiLan-L finns här.

Om Sanofi Diabetes

Sanofi strävar efter att hjälpa människor hantera den komplexa utmaningen med diabetes genom att leverera innovativa, integrerade och anpassade behandlingslösningar. Sanofi Diabetes drivs av värdefulla insikter som kommer från att lyssna på, och samarbeta med människor som lever med diabetes, där företaget arbetar för att kunna erbjuda diagnostik, behandlingar, tjänster och utrustning, inklusive nya innovativa system för mätning av blodsocker. Sanofi marknadsför både injicerbara och orala läkemedel för personer med diabetes typ 1 och diabetes typ 2.

About Sanofi

Sanofi, a global healthcare leader, discovers, develops and distributes therapeutic solutions focused on patients’ needs. Sanofi is organized into five global business units: Diabetes and

Cardiovascular, General Medicines and Emerging Markets, Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur and Consumer Healthcare. Sanofi is listed in Paris (EURONEXT: SAN) and in New York (NYSE: SNY).

Kontakt

Mattias Wieloch, Medicinsk chef, Hjärta-kärl och Diabetes, Sanofi Sverige.
mattias.wieloch@sanofi.com
0706-346666