Sveriges förening för högkänsliga, SFH, vill instifta en svensk temadag för att uppmärksamma personlighetsdraget högkänslighet.

Sveriges förening för högkänsliga vill instifta en svensk temadag, den 6 oktober, för att uppmärksamma personlighetsdraget högkänslighet, som kännetecknar ca 20% av Sveriges befolkning. Trots att det påverkar så många är det inte så välkänt. Enligt Elaine Aron, psykoterapeut och forskare, som myntat begreppet HSP är en av framgångsfaktorerna att individen har kännedom om sitt personlighetsdrag.
Läs mer