Tandsköterska Flex – privat yrkesutbildning på Medlearn från hösten

Nyhet från hösten 2020. Tandsköterska Flex, privat yrkesutbildning till tandsköterska på Medlearn. Utbildningen står under tillsyn av Myndigheten för Yrkeshögskolan och riktar sig till privatpersoner men även företag och organisationer.
Läs mer